เยือนพระราชวัง Dolmabahçe และช่องแคบบอสฟอรัส
  AREA แถลง ฉบับที่ 111/2562: วันพุธที่ 06 มีนาคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            เมื่อบ่ายวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562  ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้เดินทางไปเยือนนครอิสตันบูล ซึ่งเป็นนครที่ใหญ่ที่สุดในในประเทศตุรกี จึงได้ถ่ายทอดมาให้ทุกท่านได้ชม ดังรายละเอียดต่อไปนี้: 

 

เยือนพระราชวัง Dolmabahçe ตุรกี 
https://www.facebook.com/324821724297087/posts/1993239664121943?sfns=mo 

 

ช่องแคบบอสฟอรัส อันลือลั่นในประวัติศาสตร์ 
https://www.facebook.com/149755075069106/posts/2327629347281657?sfns=mo

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 857 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved