สร้างกระเช้าภูกระดึงเถอะ ดูนครเพอร์กามอน
  AREA แถลง ฉบับที่ 112/2562: วันพฤหัสบดีที่ 07 มีนาคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            การสร้างกระเช้าขึ้นภูกระดึงเป็นสิ่งที่ดี แต่ถูกพวก NGOs ต่อต้าน ทั้งที่ประชาชนในท้องที่ส่วนใหญ่ 90%+ ต้องการให้ก่อสร้าง มาดูตัวอย่างกระเช้าขึ้นเมืองลอยฟ้าเพอร์กามอน

            เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้เดินทางไปเยือนนครเพอร์กามอนในอดีต ซึ่งตั้งอยู่ประเทศตุรกี ได้เห็นตัวอย่างการสร้างกระเช้าขึ้นชมเมือง จึงนำมาเป็นกรณีศึกษา

 

สร้างกระเช้าภูกระดึงเถอะ ดูนครเพอร์กามอน
https://www.facebook.com/324821724297087/posts/1994025147376728?sfns=mo

 

            โปรดดู FB กระเช้าภูกระดึงเพื่อป่าและประชาชน ที่ผมทำ  https://www.facebook.com/PhukradungCable/

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 3,586 คน
2021 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved