ตะลุยนครอิสตันบูล
  AREA แถลง ฉบับที่ 113/2562: วันพฤหัสบดีที่ 07 มีนาคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            เมื่อวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562  ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้เดินทางไปเยือนนครอิสตันบูล ซึ่งเป็นนครที่ใหญ่ที่สุดในในประเทศตุรกี โดยได้ไปดูโบราณสถาน บลูมอสก์ ย่านทักซิมสแควร์ และยังขึ้นระบบรถไฟฟ้า รวมทั้งเดินถึงสนามบินอีกด้วย จึงได้ถ่ายทอดมาให้ทุกท่านได้ชม ดังรายละเอียดต่อไปนี้:

 

บลูมอสก์และบริเวณโดยรอบ นครอิสตันบลู https://www.facebook.com/dr.sopon4/videos/255671238671753/

 

ถนนคนเดิน Taksim Square ของนครอิสตันบูล https://www.facebook.com/dr.sopon4/videos/411427852996580/

 

รถไฟใต้ดิน-รถเมล์-เดินที่นครอิสตันบูล https://www.facebook.com/dr.sopon4/videos/429087561194826/

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 883 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved