ดร.โสภณ พาคณะดูงานขุดล้อมต้นไม้
  AREA แถลง ฉบับที่ 118/2562: วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในนามของประธานก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พาคณะกรรมการมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย เดินทางไปดูงานการขุดล้อมต้นไม้ ณ ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการประเมินค่าทรัพย์สินประเภทต้นไม้

            ในงานนี้ ประธานกรรมการมูลนิธิ รศ.นิพัทธ์ จิตรประสงค์ และคณะกรรมการหลายท่านได้ร่วมเดินทางไปด้วย เพื่อร่วมกันประชุมวางแผนการพัฒนากิจกรรมของมูลนิธิต่อไปในอนาคต โดยมูลนิธิมุ่งมั่นที่จะดำเนินกิจกรรมให้เป็นประโยชน์ต่อนักวิชาชีพที่ได้แก่ ผู้ประเมินค่าทรัพย์สินและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้ได้มาตรฐานสากล นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาการต่อยอดวิชาชีพประเมินค่าทรัพย์สินโดยมูลนิธิมีคติว่า Knowledge Is Not Private Property.

            อนึ่งการดูงานไม้ขุดล้อมในครั้งนี้ ได้รับการแนะนำจาก อ.พัลลภ กฤตยานวัช อดีตรองประธานมูลนิธิและขณะนี้ยังเป็นที่ปรึกษามูลนิธิ และขณะนี้ได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการมูลนิธิให้เป็นประธานคณะทำงานการศึกษาการประเมินค่าต้นไม้ ซึ่งจะได้ทำการศึกษาและจัดพิมพ์บทความ บทวิจัยและตำราด้านการประเมินค่าต้นไม้ต่อไป

 

 

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 840 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved