ดูสนามบินฮ่องกงแล้วเลิกคุมความสูงดอนเมืองเถอะ
  AREA แถลง ฉบับที่ 123/2562: วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ทุกวันนี้โดยรอบสนามบินดอนเมืองสร้างสุขได้ไม่เกิน 45 เมตรถือเป็นการกีดขวางความเจริญของประเทศมาดูตัวอย่างสนามบินเช็คแลบก๊อกที่ฮ่องกงกันเถอะ

ขณะนี้ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) อยู่ที่ฮ่องกง เพื่อร่วมงานเลี้ยงกาล่าดินเนอร์ในค่ำคืนวันนี้ ในระหว่างนี้ ดร.โสภณ จึงทำคลิปนำเสนอเรื่องประโยชน์ของประเทศชาติ

 

 

โปรดดูเพิ่มเติมในบทความ “เลิกเสียที เขตคุมความสูง 45 เมตรรอบสนามบินดอนเมือง” ที่  https://bit.ly/2hLTEV8


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,732 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved