แปลงอดีตสนามบินไคตักเป็นเชิงพาณิชย์
  AREA แถลง ฉบับที่ 125/2562: วันพุธที่ 13 มีนาคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th            สนามบินเก่าของฮ่องกงคือสนามบินไคตัก ที่ปิดตัวลงในปี 2541 บัดนี้สนามบินแห่งนี้ได้นำมาพัฒนาในเชิงพาณิชย์เพื่อประโยชน์สุขของชาวฮ่องกง เนื่องจากทำเลอยู่ในใจกลางเมืองเหมาะกับการทำธุรกิจ เค้าไม่นำไปทำพิพิธภัณฑ์หรือพื้นที่สีเขียวแต่อย่างใด

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ซึ่งเดินทางไปที่ Kai Tak Cruise Terminal นำเรื่องราวเกี่ยวกับการดัดแปลงสนามบินไคตักมาให้ทุกท่านได้ชม:

ดูการพัฒนาใหม่ของอดีตสนามบินไคตัก ฮ่องกง
fb video : https://www.facebook.com/324821724297087/posts/2001852439927332?sfns=mo

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,126 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved