ดร.โสภณไปกรุงกัวลาลัมเปอร์
  AREA แถลง ฉบับที่ 130/2562: วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ในระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2562 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้เดินทางไปกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยมีภาระกิจดังนี้:

            1. พบตันสรีราฮิม ซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทประเมินค่าทรัพย์สินที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในมาเลเซียเพื่อแสวงหาความร่วมมือในการประเมินค่าทรัพย์สิน

            2.  เยี่ยมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับนายกสมาคมผู้ซื้อบ้านมาเลเซีย โดย ดร.โสภณ ยังเป็นนายกสมาคมผู้ซื้อบ้านของประเทศไทย เพื่อไปเรียนรู้กิจกรรมของสมาคมดังกล่าว

            3. เข้าร่วมประชุมสัมมนา MALAYSIA @MAREC SUMMIT ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ซึ่งเป็นงานประจำปีของสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มาเลเซีย (Malaysia Institute of Estate Agents)

            ดร.โสภณ จะได้นำเสนอสิ่งที่ได้พบเห็นเพื่อเป็นการแบ่งปันประโยชน์ต่อสาธารณชนต่อไป

 

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 588 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved