เรียนรู้จากสมาคมผู้ซื้อบ้านมาเลเซีย
  AREA แถลง ฉบับที่ 134/2562: วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            สิ่งที่น่าเรียนรู้อย่างหนึ่งของมาเลเซียก็คือเขามีสมาคมผู้ซื้อบ้าน ที่มีไว้เพื่อประโยชน์ของผู้ซื้อบ้านหรือผู้บริโภคโดยตรง

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะนายกสมาคมผู้ซื้อบ้านของประเทศไทยได้ไปเยี่ยมสมาคมผู้ซื้อบ้านมาเลเซีย (Malaysian House Buyers Association) ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม 2562 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ โดยได้รับการต้อนรับจาก Brigadier General Datuk Goh SengToh, ประธาน และเลขาธิการ นาย Chang Kim Long 

บทบาทสำคัญอย่างหนึ่งของสมาคมในมาเลเซียก็คือการจัดให้มีการพบปะระหว่างนักกฎหมายวิศวะกรสถาปนิกผู้ประเมินค่าทรัพย์สินเพื่อช่วยเหลือประชาชนทุกสัปดาห์ กิจการนี้เป็นสิ่งที่ทางสมาคมผู้ซื้อบ้านและจุ๊งของไทยได้จากดำเนินการต่อไป

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 291 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved