คนเร่ร่อนในกรุงกัวลาลัมเปอร์
  AREA แถลง ฉบับที่ 137/2562: วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ในกรุงกัวลาลัมเปอร์ ก็เช่นเดียวกับเมืองใหญ่อื่นๆ มีคนเร่ร่อนอยู่เช่นกัน  มาดูคนเร่ร่อนมาเลเซียบ้าง คนเร่ร่อนมักมีค่าน้อยกว่า "หมาแมว" แต่แท้จริงแล้วควรช่วยเหลือเป็นอย่างยิ่ง

            ในระหว่างวันที่ 14- 16 มีนาคม 2562 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะประธานมูลนิธิอิสรชน ที่มุ่งให้การช่วยเหลือคนเร่ร่อนได้เดินทางไปยังกรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย ได้พบคนเร่ร่อน จึงขอนำมานำเสนอตามคลิปนี้

 

คนเร่ร่อนในกรุงกัวลาลัมเปอร์ fb video : https://www.facebook.com/dr.sopon4/videos/2003931399911697/

 

            คนเร่ร่อนไม่ใช่ขอทานที่เที่ยวไปประกอบอาชีพขอเงินคนอื่น ซึ่งอาจเป็นอาชญากรในกรณีการทำร้ายเด็ก เพื่อนำมาสร้างความน่าสงสารเพื่อขอเงิน โดยขอทานรายหนึ่งมีรายได้ประมาณ 500-700 บาทต่อวัน  บางคนขอจนสามารถบริจาคเงินได้นับล้านบาท  แต่คนเร่ร่อนเป็นกลุ่มคนที่อยู่ชายขอบ ไม่ได้รับการช่วยเหลือเท่าที่ควร แต่ควรได้รับการช่วยเหลือเพื่อให้กลับสู่สังคมปกติโดยไม่ต้องเป็นภาระต่อสังคมในระยะยาว

            สนใจติดต่อช่วยเหลือได้ที่ คุณนงลักษณ์ จตุเทน (เลขาฯ ดร.โสภณ) โทร. 02.295.3905 ต่อ 109


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 258 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved