แบบอย่างการอบรมเพื่อนร่วมงาน AREA
  AREA แถลง ฉบับที่ 139/2562: วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            การอบรมเพื่อนร่วมงานของศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส นี่คือแบบอย่างการดูแลเพื่อนร่วมงาน (พนักงาน)

            ในวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2562 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) เป็นประธานจัดการอบรมเพื่อนร่วมงาน (พนักงาน) ของศูนย์ฯ ณ ห้องบอลรูม โรงแรมรามาดา พลาซ่า เจริญกรุง  โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากสำนักงานใหญ่และสำนักงานจังหวัดภูมิภาคต่าง ๆ รวม 120 คน

            การจัดอบรมนี้ จัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง โดยในครั้งนี้จัดการอบรมเรื่อง

            1. การคิดบวกเชิงสร้างสรรค์เพื่อการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิผล

            2. กลยุทธ์และศิลปในการเจรจาต่อรอง ขั้นตอนการเจรจาต่อรอง การตอบข้อโต้แย้งให้สามารถปิดการขายได้

            3. นโยบายการบริหารในปี 2562 และการมีส่วนร่วมของเพื่อนร่วมงาน

            4. ​สถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ล่าสุด

            พอเสร็จสิ้นการอบรม ยังจัดให้มีการ​ทดสอบความรู้จากการอบรมเพื่อเก็บคะแนนในการประเมินผลการทำงาน เพราะศูนย์ฯ จัดทำการขึ้นเงินเดือนเพื่อนร่วมงานปีละ 2 ครั้ง จึงต้องทำการทดสอบ ยิ่งกว่านั้นการอบรมนี้ยังจัดขึ้นเพื่อการสานความสัมพันธ์อันดีงานและพัฒนาทักษะความสามารถของเพื่อนร่วมงานเพื่อให้สามารถบริการลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเอง

            นอกจากนี้ในงานอบรมครั้งนี้ยังมีการมอบเข็มทองคำแก่เพื่อนร่วมงานที่มีอายุงาน 15 ปีขึ้นไป โดยที่ผ่านมามีผู้ได้รับเข็มทองคำแล้ว 35 คน จากเพื่อนร่วมงานทั้งหมด 120 คน แสดงว่าเพื่อนร่วมงานส่วนมากของศูนย์ฯ อยู่ร่วมงานกันมานานพอสมควร มีประสบการณ์การทำงานที่ดีนั่นเอง

 

บริษัทเกาะชายกางเกงพนักงานให้เจริญขึ้น https://www.facebook.com/dr.sopon4/videos/441289183281439

 

 

 

 

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 231 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved