ราคาที่ดินตามแนวรถไฟฟ้าไหนที่ขึ้นเร็วที่สุด
  AREA แถลง ฉบับที่ 145/2562: วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            รถไฟฟ้ามีผลต่อราคาที่ดินเป็นอย่างยิ่งเพราะราคาที่ดินโดยรอบ พุ่งสูงขึ้นอย่างแรง เนื่องจากการเดินทางที่สะดวกกว่า เรามาดูกันว่ารถไฟฟ้าสายไหนพุ่งขึ้นสูงที่สุด

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) เปิดเผยว่า ราคาที่ดินตามแนวรถไฟฟ้า มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง จากการสำรวจราคาที่ดินมาตั้งแต่ปี 2537 พบว่าราคาที่ดินเปลี่ยนแปลงไปตามแนวรถไฟฟ้าตั้งแต่ปี 2541 อย่างไรก็ตามในรอบ 5 ปีล่าสุดสถานการณ์เป็นอย่างไร เป็นสิ่งที่ควรคู่แก่การเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง

 

 

            1. ราคาที่ดินรอบสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสส่วนต่อขยายอ่อนนุช แบริ่ง ราคาเพิ่มสูงสุด 11.8% ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะปี 2560-2561 เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 11.6%

            2. ราคาที่ดินรอบสถานีรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายตากสิน บางหว้าในรอบ 5 ปี ที่ผ่านมาราคาเพิ่มขึ้น 11.5% ซึ่งก็เพิ่มขึ้นสูงมากเช่นกันโดยในปีล่าสุด (2560-2561) เพิ่มขึ้น 11.7%

            3. ราคาที่ดินรอบสถานีรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินหัวลำโพง บางแค ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างมีราคาเพิ่มขึ้น 11.4% ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามในช่วงปี 2560-2561 ราคาที่ดินพุ่งสูงถึง 16.2% ซึ่งถือว่าเป็นการเพิ่มในสัดส่วนที่สูงสุดของที่ดินตามแนวรถไฟฟ้าสายต่าง ๆ

            4. นอกจากนั้นรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายคูคต หมอชิต ราคาเพิ่มขึ้นประมาณ 11.3% ในปี 2560-2561 หรือเฉลี่ยเพิ่มขึ้นปีละ 8.6% ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

            5. โดยเฉลี่ยสำหรับรถไฟฟ้าที่เปิดใช้แล้วในปัจจุบัน ราคาที่ดินโดยรอบเพิ่มขึ้น 9.5% ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา หรือประมาณ 10% เฉพาะปี 2560-2561

 

            จะเห็นได้ว่ารถไฟฟ้ามีผลต่อการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินเป็นอย่างยิ่ง ในขณะเดี่ยวกัน BRT อาจไม่ส่งผลอย่างชัดเจน ดังนั้นการพัฒนาตามแนวรถไฟฟ้าจึงมีความเสี่ยงน้อยกว่าการพัฒนาในบริเวณอื่น


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 3,584 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved