ดร.โสภณท่องโลก 122 วันปี 61
  AREA แถลง ฉบับที่ 147/2562: วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            วันนี้ผมขอแนะนำหนังสือ "ดร.โสภณท่องโลก 122 วันปี 61" ถ้าท่านสนใจก็สั่งซื้อได้ รายได้โดยไม่หักค่าใช้จ่ายเพื่อมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย แต่หากไม่สะดวก ก็สามารถ download ได้ฟรี เพราะผมถือว่า "Knowledge Is Not Private Property" นั่นเอง

            17-24 มกราคม 2561 ผมในนามของผู้อำนวยการ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จะไปร่วมประชุมสมาคมอสังหาริมทรัพย์เอเซียแปซิฟิค (Pacific Rim Real Estate Society โดยมีชื่อย่อว่า PRRES) ณ นครโอ๊คแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์  การประชุมครั้งนี้จะเป็นศูนย์รวมของอาจารย์ด้านอสังหาริมทรัพย์และการประเมินค่าทรัพย์สินจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก

            27 มกราคม - 10 กุมภาพันธ์ 2561 ผมในฐานะผู้อำนวยการ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย จะไปสอนวิชาการประเมินค่าทรัพย์สินด้วยแบบจำลองทางสถิติ (Computer-Assisted Mass Appraisal หรือ CAMA) ที่กรุงกัมปาลา ประเทศยูกันดา โดยคำเชิญของ Kampala Capital City Authority (KCCA)

            18-23 กุมภาพันธ์ 2561 ผมเดินทางไปดูงาน ณ ประเทศศรีลังกา โดยส่วนหนึ่งจะไปร่วมจาริกแสวงบุญ และมีกำหนดการเข้าพบ ดร.ดาริน อดีตรองผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติศรีลังกา เพื่อปรึกษาเกี่ยวกับการจัดทำฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ในกรุงโคลอมโบ

            1-4 มีนาคม 2561 ผมในฐานะกรรมการ ARENA (ASEAN Real Estate Network Alliance) ซึ่งเป็นองค์กรพันธมิตรด้านนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ในอาเซียนได้รับเชิญให้ไปร่วมงาน MAREC (Malaysian Annual Real Estate Convention) ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยมูลนิธิได้รับเกียรติเป็นองค์กรสนับสนุนการจัดงานนี้ด้วย

            17-23 มีนาคม 2561 ผมในฐานะประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ได้ไปสำรวจตลาดที่อยู่อาศัย ณ กรุงกาฐมาณฑุ เนปาล โดยถือเป็นการสำรวจที่กว้างขวางที่สุด

            24-25 มีนาคม 2561 ผมในฐานะกรรมการ ARENA (ASEAN Real Estate Network Alliance) ได้เดินทางไปประชุม ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา และเข้าร่วมการประชุมของสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินและนายหน้ากัมพูชาอีกด้วย

            29 มีนาคม - 1  เมษายน 2561 ผมในฐานะประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ได้นำเสนอแนวทางการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์แก่รัฐบาลเมียนมา ต่อ ท่านรัฐมนตรีกระทรวงขนส่ง ถนน อุตสาหกรรมและไฟฟ้า แห่งประเทศเมียนมา และคณะผู้บริหารกรมผังเมืองและที่อยู่อาศัย ณ ศูนย์ราชการย่างกุ้ง

            13-15 เมษายน 2561 ผมในฐานะประธานมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้รับเชิญให้ไปร่วมงานมอบรางวัลอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น ของสมาคมอสังหาริมทรัพย์เวียดนาม ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

            21-22 เมษายน  2561 ผมในฐานะในฐานะที่เป็นผู้ตั้งศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์แห่งแรกในประเทศไทยเมื่อปี 2537 และเป็นหนึ่งในผู้ "ทำคลอด" ศูนย์ข้อมูลฯ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในฐานะที่ปรึกษากระทรวงการคลังในการศึกษาเพื่อการตั้งศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับเชิญจากทางราชการเมียนมา และสมาคมอสังหาริมทรัพย์เมียนมาให้ไปปรึกษาหาลู่ทางการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ในประเทศเมียนมา

            27 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2561 ดร.โสภณ พรโชคชัย ในฐานะนายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากล (FIABCI Thai) ไปร่วมงาน FIABCI World Congress ที่นครดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยช่วงแรกเป็นการประชุมคณะกรรมการ และมีการเลี้ยงรับรองและสัมมนาใหญ่ 3 วัน (30 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2561)

            26-29 มิถุนายน 2561 ผมในฐานะประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส เดินทางไปนำเสนอผลการศึกษาตลาดที่อยู่อาศัย ณ กรุงกาฐมาณฑุ ประเทศเนปาล งานนี้จัดขึ้นโดย Brihat Property Solutions

            5-10 มิถุนายน 2561 ผมได้รับเชิญจากสมาคมประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศยูเครน (Association of Banking Valuation Specialists of Ukraine) และสมาคมอสังหาริมทรัพย์นานาชาติแห่งประเทศยูเครน (FIABCI Ukraine) ให้ไปบรรยายในชั้น Master Class ณ กรุงเคียฟ ประเทศยูเครน

            18-20 กรกฎาคม 2561 ผมในฐานะนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์สากล (FIABCI Thai) พร้อมด้วย น.ส.ปัทมา จันทรานุกูล กรรมการบริหารสมาคม FIABCI-Thai เดินทางไปงานประกาศรางวัลอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น ของสมาคม FIABCI Taiwan ณ กรุงไทเป ประเทศไต้หวัน

            22-25 สิงหาคม 2561 ผมในฐานะประธาน ARENA ในไทย นำคณะ 35 คนไปงาน ARENA (ASEAN Real Estate Network Alliance) ณ กรุงพนมเปญ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมโซฟิเทล ประเทศกัมพูชา เป็นงานประชุมเพื่อนายหน้า ผู้ประเมินและรวมทั้งนักพัฒนาที่ดินเพราะจะเป็นโอกาสในการขายทรัพย์สินให้กับประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียน

            5-9 กันยายน 2561 ผมในฐานะนายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากล (FIABCI-Thai) ได้รับเชิญให้ไปบรรยายที่กรุงฮานอยเรื่องความน่าลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในไทย นอกจากนี้ยังให้ ดร.โสภณ พูดถึงเรื่องการประเมินค่าทรัพย์สินอีกด้วย

            22-30 กันยายน 2561 ผมเดินทางไปนครมินนีแอโพลิส (Minneapolis) เพื่อบรรยายเกี่ยวกับการประเมินค่าทรัพย์สิน ของ International Association of Assessing Officers (IAAO) โดยผมเป็นสมาชิกสมาคมนี้มา 20 ปีแล้ว และเป็นผู้แทนสมาคมในประเทศไทยอีกด้วย นอกจากนั้น ผมไปพบผู้บริหารสมาคม International Right of Way Association ณ นครลอสแอนเจลิส มลรัฐแคลิฟอร์เนียอีกด้วย ทั้งนี้ ดร.โสภณ เคยนำหลักสูตรของทั้งสองสมาคมมาเปิดสอนในประเทศไทยอีกด้วย

            3-5 ตุลาคม 2561 ผมในฐานะกรรมการ ASEAN Real Estate Network Alliance ได้รับเชิญจากสมาคม The Philippine Association of Real Estate Boards Inc. (PAREB) ซึ่งเป็นสมาคมของนักวิชาชีพนายหน้าและผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศฟิลิปปินส์ ให้ไปบรรยายในการประชุมประจำปีของ PAREB ณ กรุงมะนิลา ในหัวข้อ "The Value of Property Price Index to Philippine Investment Market"

            7-13 ตุลาคม 2561 ผมพาคณะนักพัฒนาที่ดินทั้งบริษัทในตลาดหลักทรัพย์และบริษัทนอกตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนผู้บริหารสถาบันการเงิน และวิสาหกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์อื่น เดินทางไปดูงานอสังหาริมทรัพย์ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

            21-22 ตุลาคม 2561 ผมในฐานะประธานก่อตั้งมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้รับเชิญจากสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์มาเลเซีย (Malaysian Institute of Estate Agents: MIEA) ให้ไปร่วมงานกาลาดินเนอร์เพื่อมอบรางวัลอสังหาริมทรัพย์ดีเด่นปี 2561(National Real Estate Awards Gala Dinner 2018) ณ โรงแรมมาริออตต์ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

            22-26 ตุลาคม 2561 ผมในฐานะนายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากล ประจำประเทศไทย (FIABCI Thai) ได้รับเชิญจากอดีตนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์สากล (FIABCI International) ในฐานะประธานจัดงาน National Association of Realtors (NAI) ณ นครบังกาลอร์ ประเทศอินเดีย ในการนี้มีการสัมมนาและประชุมวิชาการด้านอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ต่อวงการอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย

            5-9 ธันวาคม 2561 ผมในฐานะนายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากล (FIABCI-Thai) จะไปประชุม FIABCI Global Business Summit ณ ศูนย์ประชุม Bali Nusa Dua Convention Center

            20-23 ธันวาคม 2561 ผมในฐานะผู้อำนวยการ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย เปิดการสอนหลักสูตร AP100: การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ (Practical property valuation for investment) ทั้งนี้เป็นความร่วมมือกับคุณโทนี หุมพัน กรรมการผู้จัดการ บจก. Lao Property Valuation Sole

            23-29 ธันวาคม 2561 ผมเดินทางไปศึกษาดูงานและสังเกตการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์ ณ กรุงปักกิ่ง และมหานครเซี่ยงไฮ้ เพื่อประเมินสถานการณ์ให้สอดคล้องกับความเป็นจริง

            การเดินทางไปต่างประเทศ จะทำให้เราได้เจริญสัมพันธไมตรีทางธุรกิจได้เป็นอย่างดี ค่าใช้จ่ายก็มีบ้าง แต่ก็ถือว่าคุ้มค่ากับการลงทุนในระยะยาว ผมจึงอยากส่งเสริมให้ทุกท่านไปร่วมงานกันนะครับ ไปกับผมก็ได้ น่าจะได้ประโยชน์ด้วยดี เชิญนะครับ

 

ซื้อหรือ download ฟรี หนังสือ "ดร.โสภณท่องโลก 122 วันปี 61" ได้ที่ http://bit.do/122days

 

 

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,750 คน
2021 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved