ความสวยกับความสำเร็จของนายหน้าอสังหาฯ
  AREA แถลง ฉบับที่ 149/2562: วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ซึ่งมูลนิธิเป็นองค์กรสมาชิกของ ASEAN Real Estate Network Alliance (ARENA) ได้บรรยายในงานประชุมประจำปีของสมาคม Myanmar Real Estate Services Association ณ นครย่างกุ้ง ประเทศเมียนมา

            หัวข้อที่ ดร.โสภณ บรรยายก็คือ ความสวยมีส่วนในความสำเร็จของการเป็นนายหน้าอสังหาริมทรัพย์หรือไม่  คนที่ไม่สวยจะประสบความสำเร็จในวิชาชีพนายหน้าหรือไม่ ทำอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จในวิชาชีพนายหน้า

ท่านสามารถ download เอกสารได้ตาม link นี้  https://bit.ly/2WnWp0l

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 552 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved