ราคาบ้านในสหรัฐอเมริกาเพิ่ม 0.6% ต่อเดือน
  AREA แถลง ฉบับที่ 158/2562: วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ราคาบ้านในสหรัฐอเมริกายังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง แต่ไม่ได้ "เปรี้ยงปร้าง" เช่นเมื่อปีก่อน ฐานะทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกายังแข็งแกร่ง

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้สรุปรายงานของ Federal Housing Finance Agency ของประเทศสหรัฐอเมริกา ปรากฏว่า ณ เดือนล่าสุด (มกราคม 2561) ราคาที่อยู่อาศัยทั่วสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้น 0.6% โดยรวมแล้วในรอบ 1 ปีลาสุด (มกราคม 2561-2562) ราคาบ้านเพิ่มขึ้นประมาณ 5.6% ทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งนับว่าเพิ่มขึ้นสูงกว่าประเทศไทย

            กลุ่มมลรัฐที่ราคาเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมาก็คือ กลุ่มมลรัฐแถบภูเขา อันได้แก่มลรัฐมอนทานา ไอดาโฮ ไวโอมิง เนวาดา ยูทาห์ โคโลราโด อะริสโซนา และนิวเม็กซิโก โดยเพิ่มขึ้นถึงประมาณ 0.9% ในรอบเดือนที่ผ่านมา  ส่วนกลุ่มมลรัฐที่ราคาลดลง ได้แก่ กลุ่มมลรัฐนิวอิงแลนด์ (ซีกมหาสมุทรแอตแลนติก) อันประกอบด้วยมลรัฐเมน นิวแฮมเชียร์ เวอร์มอนต์ แมสซาชูเซ็ตส์ โรดไอแลนด์ และคอนเน็กติกัต  กลุ่มนี้เคยขึ้นหวือหวา ก็เลยอาจทำให้ราคาผันผวน

            อาจกล่าวได้ว่านับแต่เดือนมกราคม 2534 ราคาบ้านในสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นปีละ 3.6% แต่ถ้านับแต่เดือนมกราคม 2543 ราคาบ้านเพิ่มขึ้นปีละ 3.7%  และเมื่อนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2555 ราคาบ้านเพิ่มขึ้นปีละถึง 6.1% แสดงว่าราคาที่อยู่อาศัยในช่วงหลังวิกฤติ "แฮมเบอร์เกอร์" ราคาถีบตัวสูงขึ้นมาก  โอกาสที่ราคาที่อยู่อาศัยในสหรัฐอเมริกาจะลดลง จึงยังไม่มีผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,620 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved