ดร.โสภณ ไปบรรยาย ณ กรุงพนมเปญ
  AREA แถลง ฉบับที่ 159/2562: วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

           ในระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม  2562 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้รับเชิญจากศูนย์ข้อมูล VTrust พนมเปญ ให้ไปบรรยายเกี่ยวกับสถานการณ์ตลาดอสังหาริมทรัพย์และราคาที่ดินในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทั้งตลาดอสังหาริมทรัพย์ในอาเซียน ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา

            อนึ่ง ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย เป็นศูนย์ข้อมูลเดียวในอาเซียนที่สำรวจตลาดอสังหาริมทรัพย์อย่างกว้างขวาง ต่อเนื่อง รวดเร็วและชัดเจนที่สุดในอาเซียน ได้สำรวจตลาดทั้งในกรุงกาฏมาณฑุ กรุงจาการ์ตา กรุงพนมเปญ กรุงมะนิลา กรุงฮานอย นครโฮจิมินห์ซิตี้ เป็นต้น

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 539 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved