ไหว้พระวัดพนม พนมเปญ
  AREA แถลง ฉบับที่ 160/2562: วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

           ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 ดร.โสภณ ได้ไปไหว้พระที่วัดพนม กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา จึงนำบรรยากาศภายในวัดมาให้ทุกท่านร่วมชมและร่วมไหว้พระด้วย 

 

ไหว้พระวัดพนม กรุงพนมเปญ 
https://www.facebook.com/324821724297087/posts/2024548724324370?sfns=mo

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 850 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved