เมียนมายังไม่น่าลงทุน
  AREA แถลง ฉบับที่ 163/2562: วันจันทร์ที่ 01 เมษายน 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

 

 

            ตามที่มีข่าวลงหนังสือพิมพ์ว่า "เมียนมา-กัมพูชา" น่าลงทุน ดร.โสภณ ฟันธงว่า "ไม่จริง" โดยเฉพาะกรณี "เมียนมา" ที่ขณะนี้กำลังตกต่ำต่างหาก

            มีข่าวว่า "'เมียนมา-กัมพูชา' ศก.คึก โอกาสทองของนักพัฒนาอสังหาฯ" (https://bit.ly/2JVjEO0) ข้อนี้คงเป็นความเข้าใจผิดบางประการ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ให้ความเห็นที่ต่างออกไปว่าในกรณีของ "เมียนมา" ขณะนี้อยู่ในช่วงถดถอยมา 2 ปีแล้ว ตั้งแต่หลังการเลือกตั้งที่ผ่านมา ปรากฏว่ารัฐบาลใหม่ยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ต่างๆ ได้มากนัก  แม้จะเป็น "ความหวังใหม่" ของประชาชน แต่ก็ยังพัฒนาประเทศไม่ได้มากนัก

            ดร.โสภณ ในฐานะกรรมการสมาคม ASEAN Real Estate Network Alliance (ARENA) ซึ่งเป็นสมาคมของนักวิชาชีพอสังหาริมทรัพย์ในอาเซียน กล่าวว่า จากการไปเยือนเมียมาล่าสุดเมื่อปลายเดือนมีนาคม 2562 ปรากฏว่า ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในเมียนมาค่อนข้างซบเซาเป็นอย่างมาก และได้ซบเซาต่อเนื่องมา 2 ปีแล้ว  แม้ภาวะการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจจะสูง แต่เป็นการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมต่างๆ มากกว่าการเก็งกำไรในอสังหาริมทรัพย์ ต่างจากในกรณีประเทศไทยที่เศรษฐกิจไม่โตมาก แต่อสังหาริมทรัพย์ยังเติบโตต่อเนื่อง

            ในนครย่างกุ้ง อุปทานที่ดินมีจำกัด ส่วนมากครอบครองโดยหน่วยราชการ (ทหาร) ทำให้การพัฒนากิจกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ เป็นไปได้ด้วยความยากลำบาก ไม่ค่อยมีแปลงที่ดินใหม่ให้พัฒนามากนัก  โครงการที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุดก็เกิดขึ้นน้อย หรือแทบไม่เกิดใหม่เลย มีเพียงบางโครงการที่เกิดขึ้นในเขตใจกลางนครย่างกุ้ง ส่วนที่กรุงเนปิดอว์ ก็อาจเหมาะสำหรับข้าราชการมากกว่า เพราะเป็นเมืองหลวงด้านการบริหาร ไม่ใช่เมืองหลวงด้านเศรษฐกิจ

            สำหรับในกรุงพนมเปญการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นไปอย่างคึกคักมาก มีโครงการเกิดใหม่เกิดขึ้นมากมายอย่างเด่นชัดกว่านครย่างกุ้งเป็นอย่างมาก  ดร.โสภณ เพิ่งกลับจากการบรรยายที่กรุงพนมเปญเมื่อปลายเดือนมีนาคม 2562 เช่นกัน ก็พบว่า ตลาดอสังหาริมทรัพย์แทบทุกประเภทกำลังเติบโตอย่างขนานใหญ่ในเมียนมา  การพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในกรุงพนมเปญ นับว่าน่าสนใจเป็นอันดับสาม รองจากกรุงจาการ์ตา และกรุงมะนิลา ทั้งนี้เป็นการจัดลำดับของศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย จากการสำรวจตลาดอสังหาริมทรัพย์ในอาเซียน

            อย่างไรก็ตามในประเทศเมียนมาและกัมพูชา ต่างมีนักลงทุนจีนแห่ไปกว้านซื้อที่ดินในเมืองอย่างถูกกฎหมายบ้าง ผิดกฎหมายบ้างเป็นจำนวนมาก  ความพยายามในการ "ยึดครอง" ประเทศของจีนค่อนข้างแรงมาก  ในอนาคตอิทธิพลทางเศรษฐกิจจีนคงจะแผ่ขยายเพิ่มขึ้นกว่านี้มาก  อย่างไรก็ตามเกาหลี และญี่ปุ่นก็พยายามเข้าไปมีบทบาทในกัมพูชาและเมียนมาเพื่อคานอิทธิพลของจีน

            ดร.โสภณตั้งข้อสังเกตว่า การที่มีความพยายามพูดถึงประเทศเมียนมาและกัมพูชาว่าน่าลงทุนนั้น อาจเป็นเพราะมีนายทุนไทย หรือนายทุนนายหน้าต้องการไปขายสินค้า จึงพยายามพูดในแง่บวก ผู้เสพข่าวจำเป็นต้องศึกษาความจริงให้ดี

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,655 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved