ปาทาน นครหลวงในอดีตของเนปาล
  AREA แถลง ฉบับที่ 219/2562: วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            เนปาลมีนครหลวงหลายแห่ง มีอาณาจักรใหญ่น้อยมากมาย ดร.โสภณ พาชมนครปาทาน ที่ตั้งอยู่เคียงข้างกรุงกาฐมาณฑุ 

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้ไปบรรยายที่เนปาลอีกครั้งในเนปาล ในระหว่างวันที่ 20-22 เมษายบน 2562 จึงขอเล่าเรื่องนครปาทาน ที่ตั้งอยู่เคียงข้างกรุงกาฐมาณฑุ โดยอยู่ห่างจากใจกลางกรุงกาฐมาณคราว5 กิโลเมตร แต่ขณะนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรุงกาฐมาณฑุ 

โปรดดูคลิปต่อไปนี้: 

ปาทาน นครหลวงในอดีตของเนปาล 
https://www.facebook.com/324821724297087/posts/2059769980802244?sfns=mo

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 480 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved