งานรับรางวัลโครงการอสังหาฯ FIABCI ฟิลิปปินส์
  AREA แถลง ฉบับที่ 250/2562: วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ดร.โสภณพาชมงานมอบรางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่นของสมาคม FIABCI ฟิลิปปินส์ ซึ่งมีทั้งงานสัมมนาและงานเลี้ยงมอบรางวัล

            ในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2562 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้ไปร่วมงานมอบรางวัลโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่นของสมาคม FIABCI ฟิลิปปินส์ ซึ่งมีทั้งงานสัมมนาและงานเลี้ยงมอบรางวัล มาดูบรรยากาศกันในวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 สมาคม FIABCI ไทยก็จะจัดงานในทำนองเดียวกัน

 

งานงานสัมมนาอสังหาฯ นานาชาติที่กรุงมะนิลา 
https://www.facebook.com/324821724297087/posts/2085664821546093​

 

งานกาลาดินเนอร์ รางวัลอสังหาฯ ดีเด่น FIABCI ฟิลิปปินส์
https://www.facebook.com/324821724297087/posts/2085720988207143​

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 916 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved