ย้ายสถานีรถไฟฟ้าเข้าดุสิตธานีเถอะ
  AREA แถลง ฉบับที่ 265/2562: วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ถ้าสังเกตให้ดี จะพบว่าสถานีรถไฟฟ้า MRT (ใต้ดิน) สีลม อยู่บนถนนสีลมเลย ทั้งนี้เป็นเพราะในสมัยก่อสร้าง ไม่สามารถตกลงกับโรงแรมดุสิตธานีได้ จึงไม่สามารถสร้างในบริเวณที่จอดรถของโรงแรม แต่ต้องออกมานอกโรงแรม  ทำให้พื้นที่การจราจรหายไปส่วนหนึ่ง  กลายเป็นการสร้างปัญหาให้กับประเทศชาติและสังคมส่วนรวม  แต่ในขณะนี้มีการทุบอาคารดุสิตธานี เพื่อสร้างอาคารชุด โรงแรม สำนักงาน ศูนย์การค้าและอื่นๆ  ควรให้ทางขึ้นลงของสถานีนี้ย้ายเข้าไปอยู่ในโรงแรม เพื่อประโยชน์ของทุกฝ่าย  "ดุสิตธานี" เองก็ได้ประโยชน์โดยตรงจากรถไฟฟ้าทั้งสองสาย ควรเห็นแก่ส่วนรวม และในเมื่ออยู่ระหว่างการออกแบบวางแผน คงสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้

 

Youtube 1 :  http://bit.ly/2Hmoxwe

 

 

 

            ในช่วงแรกอาจเป็นเพราะความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ เนื่องจากโรงแรมเกรงจะเสียหายต่อธุรกิจ  แต่ตอนนี้มีการปรับแผนใหม่ ก่อสร้างใหม่ และการก่อสร้างทางขึ้นลงสถานีรถไฟฟ้านี้ เข้าไปในโรงแรมและศูนย์การค้า ก็จะทำให้โรงแรมและศูนย์การค้าได้ประโยชน์มหาศาล ไม่มีเสียหายแต่อย่างไร  และเป็นการคืนพื้นที่การจราจรให้แก่ส่วนรวม  ถือเป็นการสร้างกุศลและเป็นกิจกรรม CSR (Corporate Social Responsibility) ที่เป็นประโยชน์ตรงต่อสังคม  ทั้งสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ผู้ประมูลได้ที่ดินแปลงนี้คือกลุ่มดุสิตธานีและกลุ่มเซ็นทรัล รวมทั้ง รฟม. ควรจะได้พิจารณาเพื่อประโยชน์แก่ทุกฝ่าย

            สำหรับค่าใช้จ่าย กรุงเทพมหานครและ รฟม. ควรช่วยกันออก ซึ่งก็คงไม่มากนัก โดยดุสิตธานีไม่ต้องออกค่าใช้จ่าย แต่ใช้พื้นที่บริเวณริมรั้วของดุสิตธานีติดกับสถานีเดิมซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ต่อดุสิตธานีและเจ้าของที่ดิน ที่จะให้แขกผู้เข้าพักหรือผู้เข้าใช้สอยพื้นที่ของดุสิตธานีไม่ต้อง “ตากแดด ตากลม ตากฝน” ออกมาขึ้นรถไฟฟ้า ไม่ทำให้ทัศนียภาพเสียหายเพราะอยู่ใต้ดินเป็นหลักนั่นเอง

            เพื่อคืนพื้นที่ถนนแก่ประเทศชาติและเพื่อศรีสง่าของนักลงทุนเอง ย้ายสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสีลม เข้าสู่โรงแรมดุสิตธานีเถอะ

 

 

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,166 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved