ชมหอโกะไดโด วัดซุยกันจิ ณ Matsushima ญี่ปุ่น
  AREA แถลง ฉบับที่ 267/2562: วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            หอโกะไดโด วัดซุยกันจิ ณ Matsushima เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสุดสวยงามในญี่ปุ่น บริเวณนี้มีหมู่เกาะใหญ่น้อยแสนสวยมากมาย

            วันนี้ (20 พฤษภาคม) ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.area.co.th) มาสำรวจอสังหาริมทรัพย์ ญี่ปุ่น เลยได้มาสถานที่นี้

            หอโกะไดโด วัดซุยกันจิ: มาซามุเนะสร้างที่นี่บนสถานที่ที่เคยเป็นที่ตั้งของหอบิชามงโด ในสมัยโชกุน “ซาคาโนะอุเอะ โนะ ทามุระมาโร่” ยุคเฮอันใน ปี ค.ศ. 1604 ศาลรูปทรงบ้าน (อิเอะกาตะซึชิ) ที่มีรูปลักษณ์ภายนอกแข็งแรง และใช้ฝืมือชั้นสูงในการสร้างนั้นเป็นตัวแทนของ “วัฒนธรรมดาเตะ” และ “รูปสลักโกะไดเมียวโอโซ” ที่ตั้งอยู่ที่นี่จะเปิดให้ชมเพียง 1 ครั้งในรอบ 33 ปี (https://bit.ly/2JsProo)

ดูชมหอโกะไดโด วัดซุยกันจิ ณ Matsushima ญี่ปุ่น
https://www.facebook.com/324821724297087/posts/2101744146604827

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 641 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved