รฟท.ปดว่ารถไฟความเร็วสูงตีโค้งยาก มาดูชินกันเซ็น
  AREA แถลง ฉบับที่ 268/2562: วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

           การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) สร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงโดยพยายามวิ่งออกนอกเมืองเช่นที่ฉะเชิงเทราหรือวิ่งผาเมืองบนพื้นดินโดยอ้างว่าเลี้ยวคงลำบาก นี่เท่ากับ รฟท.ปดว่ารถไฟความเร็วสูงตีโค้งยากหรือไม่ มาดูชินกันเซ็น

           ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.area.co.th) มาสำรวจอสังหาริมทรัพย์ ญี่ปุ่น และมาถึงนครเซนไดได้เห็นรถไฟฟ้าชิงกันเซนเป็นรถไฟความเร็วสูง แต่สถานีอยู่ในเมืองซ้อนกับสถานีรถไฟปกติ ไม่ต้องวิ่งออกนอกเมืองด้วยข้ออ้างว่าดีโค้งลำบาก เช่นในกรณีจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งต้องสร้างความยากลำบากแก่ประชาชนเพราะต้องเวนคืนที่ดินสร้างรางและสถานีรถไฟใหม่

           รถไฟชิงกันเซนยังไม่สร้างความลำบากให้กับเมืองเช่น ราชบุรี บ้านโป่ง ที่ รฟท.กันแนวเขตนับร้อยเมตร ไม่ให้ชาวเมืองผ่านไปหาสู่กันได้ตามปกติ ต้องสร้างทางกลับรถเกือกม้าไกลราว 2 กิโลเมตร หรือเพียงสร้างอุโมงค์แคบๆ เท่านั้น ทางราชการไทยคุณคิดมาสร้างทางรถไฟยกระดับถึงแม้จะโดนทุกข์สุขแต่ยังยืนและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมมากกว่า

 

รฟท.ปดว่ารถไฟความเร็วสูงตีโค้งยาก มาดูชินกังเซ็น
https://www.facebook.com/324821724297087/posts/2102508873195021

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,686 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved