ปราสาทอาโอบะ (เซนได) อายุ >400 ปี
  AREA แถลง ฉบับที่ 269/2562: วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

           มาชมปราสาทอาโอละอายุมากกว่า 400 ปี และวิวโดยรอบ เห็นนครเซนไดจากบนเนินเขาชัดเจน

           ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.area.co.th) มาสำรวจอสังหาริมทรัพย์ ญี่ปุ่น และมาถึงนครเซนไดได้เห็นปราสาทเซนไดหรือปราสาทอาโอบะ

           ร่องรอยปราสาทที่มาซามุเนะสร้างขึ้นอยู่ที่ภูเขาอาโอบะยามะ ถือเป็นที่ดินศักดิ์สิทธิ์เพียงแห่งเดียวที่สามารถใช้ภูมิศาสตร์ตามธรรมชาติเพื่อสร้างกำแพงหินรอบปราสาทได้ ปราสาทนี้เริ่มสร้างทันทีที่สงครามเซคิกะฮาระสิ้นสุดลงในเดือนธันวาคม ปี ค.ศ. 1600 และใน ปี ค.ศ. 1602 ก็สร้างส่วนหลักเสร็จสิ้น ในภายหลังหอ “นิโนะมารุ” ถูกสร้างขึ้นตามคำสั่งของเจ้าครองเมืองรุ่นที่สองทาดามุเนะ และเป็นศูนย์บัญชาการในเวลาต่อมา โดยใน ปี ค.ศ. 2003ได้รับการยกย่องจากทางรัฐบาลให้เป็นร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่ยังคงเหลืออยู่ (https://bit.ly/2VM901v)

ปราสาทอาโอบะ (เซนได) อายุ >400 ปี
https://www.facebook.com/324821724297087/posts/2102621439850431

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 768 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved