อุโมงค์เจาะเขาใหญ่ : ประสบการณ์ญี่ปุ่น
  AREA แถลง ฉบับที่ 274/2562: วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

           ทางออกการสร้างถนนเข้าไปในป่าเขามาแล้ว ทางหนึ่งคือการสร้างอุโมงค์ทะลุเขา น่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่า

 

           ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.area.co.th) มาสำรวจอสังหาริมทรัพย์ ญี่ปุ่น ในระหว่างทางต้องผ่านป่าเขาได้ทะลุผ่านอุโมงค์หลายแห่งจึงขอเสนอแนวคิดในการสร้างอุโมงค์ทะลุเขาใหญ่ แทนการก่อสร้างถนนหรือขยายถนน เว้นแต่เป็นการยกระดับแบบทางด่วน

 

           การสร้างอุโมงค์มีข้อดีหลายประการก็คือ

           1. สามารถตัดตรงหรือค่อนข้างตรงโดยไม่ต้องเลี้ยวผ่านหุบเขาต่างๆ

           2. ประหยัดค่าเชื้อเพลิงในการขึ้นลงเขา เพราะสามารถทำให้ถนนอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน

           3. ร่นระยะเวลาในการเดินทางได้ 25% ถึง 50%

           4. ลดอันตรายที่จะเกิดขึ้นจากการเลี้ยวไปตามไหล่เขา หรือในระหว่างทางลาดขึ้นลงเขา

           5. ไม่เป็นการรบกวนสัตว์ป่าหรือรบกวนแต่น้อยที่สุด

           6. ไม่เป็นอันตรายแก่ผู้สัญจรจากสัตว์ป่าที่มาอยู่บนท้องถนน

 

           อย่างไรก็ตามการสร้างอุโมงค์ย่อมเสียใช้จ่ายค่อยข้างสูงแต่ก็นับว่าคุ้มค่าในระยะยาว ในญี่ปุ่นอุโมงค์หลายแห่งอยู่มานับร้อยปีแล้ว มีแต่กระเบื้องที่แปะอยู่บนเพดานอุโมงค์ที่ร่อนหลุดลงมาเท่านั้น ส่วนตัวอุโมงค์ยังแข็งแรงอยู่เช่นเดิม โปรดดูคลิปต่อไปนี้ที่ ดร.โสภณถ่ายมาจากประเทศญี่ปุ่น

 

สร้างอุโมงค์เจาะเขาใหญ่: ประสบการณ์ญี่ปุ่น https://www.facebook.com/watch/?v=343695913171621

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,100 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved