ดร.โสภณพักโรงแรมคืนละ 900 บาท ที่มอสโก พอเพียง!
  AREA แถลง ฉบับที่ 286/2562: วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ตามมาดูโรงแรมที่พักในกรุงมอสโกของ ดร.โสภณ สุดประหยัด ปลอดภัย ไม่สนหน้าตา รัฐบาลควรรณรงค์ให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เลิกนั่งเครื่องบินชั้นหรู เลิกพักโรงแรมชั้นเลิศเพื่อประหยัดงบประมาณมาพัฒนาประเทศ

            ตามที่ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์สากล FIABCI-Thai) ได้เดินทางไปประชุมประจำปี FIABCI International ณ กรุงมอสโก  ดร.โสภณได้ เปิดเผยถึงโรงแรมที่พักสุดประหยัดและปลอดภัยโดยไม่แคร์หน้าตาเปลือกนอก ตามมาดูกัน

 

ดร.โสภณพักโรงแรมคืนละ 900 บาท ที่มอสโก พอเพียง!
https://www.facebook.com/324821724297087/posts/2116158621830046?s=1105899523&v=e&sfns=mo

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,277 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved