ศูนย์ธุรกิจใหม่ Moscow Int’l Bu Centre
  AREA แถลง ฉบับที่ 290/2562: วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ดร.โสภณพาชม ศูนย์ธุรกิจ Moscow International Business Center

            ในโอกาสที่ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์สากล (FIABCI-Thai) ไปประชุมประจำปี FIABCI International ณ กรุงมอสโก ดร.โสภณได้มีโอกาสไปชมศูนย์ธุรกิจ Moscow International Business Center มาดูความสำเร็จของรัสเซียเป็นแบบอย่างของไทยกัน

            เราควรสร้าง CBD (Central Business District) ใน CBD เช่นกัน โดยนำที่ดินของรัฐในใจกลางเมืองมาสร้างเช่นกัน เช่น ค่ายทหาร ท่าเรือคลองเตย ที่ดินการรถไฟฯ พระราม 3 เป็นต้น การพัฒนาแบบนี้จะสร้างมูลค่าให้กับหน้าที่ชาติขึ้นอีกมหาศาล เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจโดยตรงและได้ผลที่สุดทางหนึ่ง รัฐบาลจึงควรให้ความสนใจกระตุ้นเศรษฐกิจในแนวทางนี้ไป

 

ศูนย์ธุรกิจใหม่ Moscow Int’l Bu Centre
https://www.facebook.com/324821724297087/posts/2117879964991245?s=1105899523&v=e&sfns=mo

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 818 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved