คลิปไฟจราจร 3 มิติ รัสเซีย เรื่องเท็จ
  AREA แถลง ฉบับที่ 295/2562: วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ตามที่มีการแชร์กันในโลกออนไลน์เกี่ยวกับไฟจราจรสามมิติในรัสเซีย/ยูเครน ซึ่งทำให้ดูเป็นความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่อลังการมาก เป็นเรื่องเท็จ ไม่มีอยู่จริง

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์สากล (FIABCI-Thai) ไปประชุมประจำปี FIABCI International ณ กรุงมอสโก ดร.โสภณได้รับคลิปเกี่ยวกับไฟจราจรสามมิติ ดร.โสภณจึงได้ตรวจสอบกับมิตรสหายในรัสเซีย พบว่าเป็นเรื่องเท็จ

            คลิปดังกล่าวอ้างอิงว่าไฟจราจรสามมิตินี้อยู่ในรัสเซีย แต่จากการสืบค้น youtube เก่าๆ พบว่าอ้างอิงครั้งแรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2561 แต่เป็นในยูเครน โดยอ้างอิงถึงเมืองเชอร์นิกอฟ (Chernihiv Oblast) ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆห่างไปทางเหนือของกรุงเคียฟ 144 กิโลเมตร ในความเป็นจริงถนัดทั้งในกลุ่มเครียดและกลุ่มมอสโกที่แสนทันสมัยก็ยังไม่มีไฟจราจรแบบนี้ใช่เลย อย่างนั้นคลิปดังกล่าวจึงเป็นเรื่องเท็จ เพราะหากทำไฟจราจรแบบนี้คงสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในเมืองเล็กๆแบบนี้ที่รถก็แทบไม่มีวิ่ง (โปรดดูคลิป)

            นี่เป็นกรณีศึกษาที่เราไม่ควรหลงเชื่อคลิปอะไรโดยไม่ไตร่ตรองให้ชัดเจน กรณีนี้อาจลวงให้เราเชื่อเพราะอ้างอิงประเทศใหญ่ (รัสเซีย) แต่ถ้าเราตรึกตรองถึงความเป็นจริงด้านต้นทุน และรูปเมืองเก่าๆ เล็กๆ ซึ่งรถก็แทบไม่มี ที่ไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องติดตั้งไฟจราจรสามมิติแบบนี้เลย ก็อาจทำให้เราฉุกคิดได้ว่าคลิปแบบนี้เป็นเรื่องปลอมและลวงโลก

            ยิ่งหากเป็นข่าวลือใส่ร้ายทางการเมืองหรือการโฆษณาชวนเชื่อ ล้างสมอง ยิ่งต้องเป็นสิ่งที่เราควรฉุกคิด ก่อนจะเชื่อถือต่อไป

ดูวิดิโอ Youtube: https://youtu.be/1z-j_L31Rdo

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,124 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved