ห้องชุดรอขาย 80,839 หน่วย มูลค่า 332,072 ล้านบาท
  AREA แถลง ฉบับที่ 298/2562: วันอังคารที่ 04 มิถุนายน 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ตามที่มีการประมาณการจำนวนห้องชุดรอขายนั้น ที่ผ่านมาตัวเลขไม่ครบถ้วน  มาดูตัวเลขที่ครบถ้วนจากศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย ว่าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีห้องชุดรอขายอยู่ 80,839 หน่วย รวมมูลค่าสูงถึง 332,072 ล้านบาท​

 

 

 

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ระบุว่าจากการประมาณการถึงล่าสุดกลางปี 2562 พบว่า ยังมีห้องชุดรอการขายอยู่ทั้งหมด 80,839 หน่วยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่รอเข้าไปขายในครึ่งหลังของปี 2562 ในจำนวนนี้รวมมูลค่าสูงถึง 332,072 ล้านบาท หรือประมาณ 10% ของงบประมาณแผ่นดินไทยทั้งประเทศ

            ในจำนวนนี้กลุ่มใหญ่ที่สุดคือห้องชุดราคา 1-2 ล้านบาท มีเสนอขายอยู่ 22,904 หน่วย (28% ของอุปทานทั้งหมด) และอีก 22,902 หน่วย (อีก 28%) ที่ขายในราคา 2-3 ล้านบาท  อย่างไรก็ตามห้องชุดที่มีมูลค่าสูงสุดที่เหลืออยู่คือ ห้องชุดระดับราคา 5-10 ล้านบาท แม้มีเพียง 10,970 หน่วยที่ยังเหลือขาย (14%) แต่มีมูลค่ารวม 77,475 ล้านบาท (23%)  กลุ่มนี้เป็นห้องชุดระดับราคาปานกลางที่ผู้ซื้อมีฐานะทางเศรษฐกิจพอสมควร จึงสามารถซื้อได้  ส่วนกลุ่มอันดับที่สองที่มีมูลค่าสูงสุดกลับเป็นห้องชุดที่ขายในราคา 20 ล้านขึ้นไปต่อหน่วย มีจำนวนทั้งหมด 1,687 หน่วย หรือ 2% ของทั้งหมด แต่มีมูลค่า 60,317 ล้านบาท หรือ 18% ของอุปทานทั้งหมด

            หากไม่มีการเปิดตัวโครงการใหม่เลย คาดว่าห้องชุดเหล่านี้น่าจะสามารถขายได้หมดภายในเวลา  1.5 ปี (18 เดือน) เนื่องจากห้องชุดเป็นที่ต้องการของตลาดมากกว่าบ้านแนวราบ (ทาวน์เฮาส์ และอาคารพาณิชย์)  การนี้แสดงว่าห้องชุดแม้จะเหลือขายมาก แต่ก็สามารถขายได้ในเวลาอันค่อนข้างเร็ว   ในอุปทานเหลือทั้งหมดในตลาด เป็นห้องชุด 43% เท่านั้น แม้แต่ละปีจะมีห้องชุดเปิดตัวเข้าสู่ตลาดประมาณ 60% ก็ตาม

            ถ้าไม่เกิดวิกฤติเศรษฐกิจ ไม่มีปัญหาเรื่องกำลังซื้อจากต่างประเทศ ไม่มีกระแสหยุดการเก็งกำไร และไม่มีการเข้มงวดสินเชื่อจนเกินไป ก็จะทำให้ตลาดห้องชุดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้  แต่ถ้าคาดการณ์ว่าจะเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ ก็จะทำให้การซื้อขายอาจหยุดชะงักลงได้ ทรัพย์สินเหล่านี้ก็อาจจะขายได้ช้าลง

            ผู้เกี่ยวข้องในวงการอสังหาริมทรัพย์จึงพึงติดตามสถานการณ์โดยใกล้ชิด

 

อนึ่งศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ไม่ประกอบกิจการนายหน้า หรือไม่พัฒนาที่ดินเอง เพื่อความเป็นกลางทางวิชาชีพโดยเคร่งครัด และเป็นศูนย์ข้อมูลที่เป็นอิสระจากการครองงำของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยไม่มีคณะกรรมการที่เป็นนักพัฒนาที่ดินหรือผู้ประกอบการรายใหญ่ใดๆ

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 4,736 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved