รวมสาระความรู้จากกรุงมอสโก
  AREA แถลง ฉบับที่ 300/2562: วันพุธที่ 05 มิถุนายน 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ตามที่ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะนายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์สากล (FIABCI-Thai) ได้ไปประชุมประจำปี FIABCI International ณ กรุงมอสโก ดร.โสภณได้ถ่ายทำคลิปเกี่ยวกับมอสโก อสังหาริมทรัพย์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในระหว่างนั้นเป็นอันมาก AREA แถลงฉบับนี้จึงขออนุญาตนำมารวบรวมไว้เผื่อท่านผู้สนใจได้ศึกษาต่อไป (เรียงตามวัน)

            ย่ำมอสโกวันแรกแบบพอเพียง AREA แถลง ฉบับที่ 284/2562: วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 https://bit.ly/2EAKdTo  และดูคลิปที่  https://www.facebook.com/dr.sopon4/videos/338900250008638/​

 

            ดร.โสภณพักโรงแรมคืนละ 900 บาท ที่มอสโก พอเพียง! AREA แถลง ฉบับที่ 286/2562: วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 https://bit.ly/2EyZ40E  และดูคลิปได้ที่ https://www.facebook.com/watch/?v=2491933737492391

 

           ดร.โสภณร่วมงานเปิดงาน FIABCI มอสโก  AREA แถลง ฉบับที่ 287/2562: วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม 2562 https://bit.ly/2XbAHxd

 

            สวนสวย Park Krasnaya Presnya มอสโก  AREA แถลง ฉบับที่ 288/2562: วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 https://bit.ly/2EEEjk5  และดูคลิปได้ที่ https://www.facebook.com/watch/?v=313830089545030​

 

            ศูนย์ธุรกิจใหม่ Moscow Int’l Bu Centre  AREA แถลง ฉบับที่ 290/2562: วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 https://bit.ly/2wFtj1u  และดูคลิปได้ที่ https://www.facebook.com/watch/?v=469937133813245

 

            โรงละครบอลชอย (Bolshoi) เป็นยังไงหนอ  AREA แถลง ฉบับที่ 291/2562: วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 https://bit.ly/2EH6bEa  และดูคลิปได้ที่ https://www.facebook.com/watch/?v=450876642142827

 

            จัสตุรัสแดง ณ กรุงมอสโก อันยิ่งใหญ่ AREA แถลง ฉบับที่ 292/2562: วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 https://bit.ly/2XeZhgG  และดูคลิปได้ที่ https://www.facebook.com/watch/?v=254207638767699​

 

            FIABCI World Prix D’Excellence Awards 2019 กรุงมอสโก  AREA แถลง ฉบับที่ 294/2562: วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 https://bit.ly/2EINFeE  และดูคลิปได้ที่ https://www.facebook.com/FIABCI.THAI/videos/373273776870501/​

 

            คลิปไฟจราจร 3 มิติ รัสเซีย เรื่องเท็จ AREA แถลง ฉบับที่ 295/2562: วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 https://bit.ly/2EKVeBC  และดูคลิปได้ที่ https://youtu.be/1z-j_L31Rdo

 

            ถนน Tverskaya ที่หรูหรากลางกรุงมอสโก AREA แถลง ฉบับที่ 296/2562: วันอังคารที่ 04 มิถุนายน 2562 https://bit.ly/2Z6OgPk  และดูคลิปได้ที่  https://www.facebook.com/watch/?v=407225913338171​

 

            จักรยานมอสโก แบบอย่างแก่ กทม. AREA แถลง ฉบับที่ 297/2562: วันอังคารที่ 04 มิถุนายน 2562 https://bit.ly/2Z69H2Y และดูคลิปได้ที่ https://www.facebook.com/watch/?v=662307067549050

 

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 781 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved