ตรรกวิบัติ: ไม่ยอมขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ อ้างไม่พัฒนาทักษะ
  AREA แถลง ฉบับที่ 303/2562: วันพฤหัสบดีที่ 06 มิถุนายน 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            เรามักอ้างว่าที่ไม่ขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทักษะแรงงานยังไม่ได้รับการพัฒนา นี่คือตรรกวิบัติเพื่อเลี่ยงการขึ้นค่าแรงโดยเฉพาะ

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th)ในฐานะที่เป็นกรรมการบริหาร สภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย และยังเคยเป็นประธานสภาฯ แต่ไม่ได้พูดในนามของสภาฯ (พูดในนามส่วนตัว) เกี่ยวกับการเลี่ยงการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ

            ที่ผ่านมามักมีการอ้างว่ายังจะไม่มีการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำหากทักษะของแรงงานยังไม่ได้รับการพัฒนา ทั้งนี้โดยไม่ยอมรับความจริงที่ว่า
            1. ค่าครองชีพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี ภาวะเช่นนี้แสดงว่าแรงงานยากจนลงทุกปี จึงต้องดิ้นรนเอาตัวรอดไปวันๆ แล้วจะสามารถพัฒนาทักษะได้อย่างไร
            2. ค่าแรงนั้นเป็นเพียงต้นทุนในสัดส่วนน้อยมากในอุตสาหกรรมแทบทุกประเภทยกเว้นอุตสาหกรรมบริการ การขึ้นค่าแรงถึงแทบไม่มีผลกระทบต่อราคาสินค้าตามที่มักมีการกล่าวอ้าง
            3. การขึ้นค่าแรงจะสนับสนุนให้แรงงานมีการพัฒนาทักษะความรู้ ทำให้กิจการของนายทุนพัฒนาและมีกำไรยิ่งขึ้น
            4. การขึ้นค่าแรงยังช่วยให้แรงงานมีชีวิต ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และความเสี่ยงด้านอาชญากรรมจากความยากจนจะลดลง 
            5. นอกจากนี้การขึ้นค่าแรงยังเป็นเหตุผลด้านมนุษยธรรมช่วยกลุ่มผู้มีรายได้น้อย-ผู้ยากไร้อีกด้วย

            ราคาสินค้าเพิ่มขึ้นทุกปี ค่าครองชีพเพิ่มขึ้นทุกปี แต่ค่าแรงขั้นต่ำกลับถูกตรึงไว้ให้นานๆ ขึ้นทีหนึ่ง นี่ถือเป็นการประกอบอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ และทำร้ายเพื่อนร่วมชาติที่มีรายได้เพียงระดับค่าแรงขั้นต่ำ อันที่จริงรัฐควรมีการขึ้นค่าแรงขั้นต่ำทุกปีตามดัชนีค่าครองชีพที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

            อย่าปล่อยให้คนจน ยิ่งจนลงไปจนถูกบังคับให้เป็นโจรสร้างความเดือดร้อนแก่สังคมโดยรวม

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,558 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved