กทม.มีที่อยู่อาศัยประเภทใดรอขายมากที่สุด
  AREA แถลง ฉบับที่ 304/2562: วันศุกร์ที่ 07 มิถุนายน 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีที่อยู่อาศัยรอขายอยู่ทั้งหมด 190,003 หน่วย รวมมูลค่า 839,998 ล้านบาท โดยเป็นห้องชุดมากที่สุดถึง 43% ในจำนวนหน่วย และ 40%  ในแง่มูลค่า

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้สำรวจตลาดที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมาอย่างต่อเนื่องและประมาณการว่า ณ กลางปี 2562 จำนวนที่อยู่อาศัยที่ยังรอผู้มาซื้ออยู่มีทั้งหมด 190,003 หน่วย รวมมูลค่า 839,998 ล้านบาท หรือเฉลี่ยหน่วยละ 4.421 ล้านบาท ที่อยู่อาศัยเหล่านี้ไม่ได้ขายไม่ออก แต่ ณ วันที่สำรวจยังไม่ได้ขาย อาจเพราะยังเพิ่งเปิดตัวไม่นานส่วนหนึ่ง ไม่ใช่เพราะมีตำหนิขายไม่ออก ไม่ใช่หาคนซื้อไม่ได้แต่อย่างใด

 

 

            ทั้งนี้กลุ่มใหญ่ที่สุดก็คือห้องชุดพักอาศัย มีอยู่ 80,839 หน่วย จากทั้งหมด 190,003 หน่วย หรือ 43% ของทั้งหมด รวมมูลค่าได้ 332,072 ล้านบาท หรือประมาณ 40% ของมูลค่า รองลงมาคือทาวน์เฮาส์ในแง่จำนวนหน่วยมี 57,447 หน่วย หรือ 30% ของทั้งหมด รวมมูลค่า 158,580 ล้านบาท หรือ 19% ของมูลค่ารวม ส่วนบ้านเดี่ยวมีเหลือ 33,449 หน่วย แต่มีมูลค่าสูงถึง 272,783 ล้านบาทหรือ 32% ของมูลค่ารวม เป็นมูลค่ารองจากห้องชุดพักอาศัยเท่านั้น

            ในด้านระดับราคา สินค้าราคา 2-3 ล้านบาท มีจำนวนเหลืออยู่มากที่สุดคือ 55,268 หน่วย หรือ 29% ของทั้งหมด รองลงมาคือระดับราคา 3-5 ล้านบาท ยังรอขายอยู่ 49,135 หน่วย หรือ 26% ของทั้งหมด สินค้าประเภทบ้านแฝด ตึกแถวหรืออาคารพาณิชย์ และที่ดินจัดสรรเพื่อการอยู่อาศัย มีสัดส่วนในตลาดน้อยมาก รวมกันไม่เกิน 10% ของทั้งจำนวนหน่วยและมูลค่าการพัฒนา

            ในแง่จำนวนหน่วย กลุ่มหลักที่เหลืออยู่มากที่สุดก็คือ ทาวน์เฮาส์ราคา 2-3 ล้านบาท ยังเหลืออยู่ 27,098 หน่วย รวมมูลค่า 69,942 ล้านบาท รองลงมาก็คือห้องชุดราคา 1-2 ล้านบาท และห้องชุดราคา 2-3 ล้านบาท

ส่วนในแง่มูลค่าการพัฒนา ปรากฏว่ามีอยู่ 22,904 หน่วย และ 22,902 หน่วยตามลำดับ ส่วนในด้านมูลค่า กลุ่มใหญ่ที่ยังเหลืออยู่มากที่สุด คือ บ้านเดี่ยวราคา 5-10 ล้านบาท ที่แม้มีจำนวนหน่วยไม่มากเพียง 4,124 หน่วย แต่มีมูลค่ารวมถึง 87,494 ล้านบาท กลุ่มรองลงมาก็คือห้องชุดราคา 5-10 ล้านบาท โดยเหลืออยู่ถึง 77,475 ล้านบาท


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,665 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved