ไม่ต้องเถียงกัน ถ่านหินดีที่สุด
  AREA แถลง ฉบับที่ 344/2562: วันอังคารที่ 02 กรกฎาคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            มีคนบอกว่าเยอรมนีบอกจะเลิกใช้ถ่านหินภายในปี 2581 อันนี้เป็นเรื่องของ “คนรวยทำอะไรก็ไม่น่าเกลียด” แต่ความจริงแล้วถ่านหินคือแหล่งพลังงานที่ดีที่สุดของโลก  ไม่ต้องเถียงกัน ถ่านหินดีที่สุด

             ข่าวเรื่องเยอรมนีจะเลิกใช้ถ่านหินภายในปี 2581 (https://lat.ms/320Rea9) หรืออีก 19 ปีข้างหน้านั้นเป็นคำประกาศ (ส่งเดช) ของกลุ่มการเมือง ไม่ใช่นโยบายของรัฐบาลเยอรมนี  แต่ก็อาจเป็นไปได้ เพราะอีก 19 ปีข้างหน้าพลังงานจากสายลมแสงแดดอาจถูกลงกว่านี้จนพอๆ กับถ่านหิน  แต่นั่นก็เป็นเวลาอีกตั้ง 19 ปี (ผมยังไม่รู้จะอยู่ถึงหรือเปล่า) ไม่ใช่ตอนนี้ไม่ใช่  คำประกาศของรัฐบาลนอกจากนี้ยังเป็นวาทะของคนรวย (เยอรมนี) อย่าลืมว่า “คนรวยทำอะไรก็ไม่น่าเกลียด” ว่าแต่ว่าไทยเราจะ “เห็นช้างขี้ๆ ตามช้าง” หรือเปล่า เพราะแม้แต่จีน อินเดีย และยุโรปตะวันออก ก็ยังใช้ถ่านหินอย่างเป็นล่ำเป็นสัน

            สิ่งที่พึงรู้เกี่ยวกับพลังงานในเยอรมนีก็คือ เขาใช้ถ่านหินเป็นหลัก และใช้มากที่สุดแห่งหนึ่งในโลก โดยไม่ก่อให้เกิดมลพิษดังที่หวั่นเกรง และอากาศในเมืองหลักๆ ก็ดีกว่าในประเทศที่กำลังพัฒนาเสียอีก  แม้เยอรมนีจะพยายามลดการใช้นิวเคลียร์และพลังงานจากฟอสซิลเอง แต่ก็ซื้อไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้านที่ผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินและนิวเคลียร์ให้กับตน เข้าทำนอง “เกลียดตัว กินไข่ เกลียดปลาไหล กินน้ำแกง” (https://bit.ly/2xr7004)

            สำหรับสถานการณ์โลก การใช้ถ่านหินยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (https://bit.ly/2EqBjHU) ประเทศในยุโรปตะวันตกที่พยายามลดการใช้พลังงานจากฟอสซิลและนิวเคลียร์นั้น เป็นแค่ส่วนหนึ่ง  แต่ประเทศในยุโรปตะวันออก ยังใช้ไฟฟ้าจากฟอสซิลอย่างเป็นล่ำเป็นสัน  สถาบัน MIT เคยศึกษาไว้ว่าถ่านหินมีแต่อนาคตที่รุ่งโรจน์  การใช้ถ่านหินจะเพิ่มขึ้นจากผลการคาดการณ์ทั้งมวล เพราะเป็นพลังงานที่มีราคาถูกและมีถ่านหินอยู่มหาศาลทั่วโลก ในปัจจุบัน เขามุ่งใช้ถ่านหินบิทูมินัส ไม่ใช่ถ่านหินลิกไนต์อีกต่อไป มลพิษจึงจะยิ่งลดลงในอนาคต และเป็นพลังงานสะอาดแตกต่างจากการกล่าวหาลอยๆของพวกกรีนพีซและคณะ (https://bit.ly/2KVl8XZ)

            อย่าให้พวกอนุรักษ์ไร้รากเอาข่าวมั่วๆ ส่งเดชมาลวงเรา ไม่ต้องเถียงกัน ถ่านหินดีที่สุด

           

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,391 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved