ดร.โสภณเดินพาชมกรุงมะนิลา
  AREA แถลง ฉบับที่ 454/2562: วันศุกร์ที่ 06 กันยายน 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ในระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 5 - วันเสาร์ที่ 7 กันยายน 2562 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้ไปเยือนกรุงมะนิลา

             ดร.โสภณ ได้รับเชิญให้ไปบรรยายเรื่อง Real Estate Innovation in ASEAN Countries ในงาน Real Estate Expo Manila (http://realestateexpomanila.com/) ณ ศูนย์การประชุม SMX Convention Center ณ กรุงมะนิลา ซึ่งจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 5-8 กันยายน 2562

             ขอเชิญท่านชมกรุงมะนิลาในช่วงเช้าวันศุกร์ที่ 6 กันยายน 2562
 

ดร.โสภณเดินพาชมกรุงมะนิลา
https://www.facebook.com/324821724297087/posts/2289393084506598?sfns=mo

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 495 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved