ราคาห้องชุดพุ่งกระฉูดในกรุงมะนิลา
  AREA แถลง ฉบับที่ 459/2562: วันจันทร์ที่ 09 กันยายน 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ดร.โสภณ ได้ไปเยือนโครงการอาคารชุดแห่งหนึ่ง ปรากฏว่าราคาขึ้นกระฉูด  ถือเป็นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่คุ้มค่ามาก ยังสามารถปล่อยเช่าได้อีกด้วย

            ในระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2562 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้รับเชิญให้ไปบรรยายในงาน Real Estate Expo Manila ดร.โสภณ ได้ไปเยือนโครงการอาคารชุดตรงข้ามโรงแรมที่พัก ปรากฏว่าเมื่อ 3 ปีก่อน ราคาเปิดตอนแรกประมาณ 3.2 ล้านบาท แต่ขณะนี้ขึ้นถึงเกือบ 6 ล้านบาทแล้ว  ยังสามารถปล่อยเช่าได้เป็นรายเดือนอีกต่างหาก  นับว่าคุ้มค่ามาก  มาชมโครงการกัน
 

ราคาห้องชุดพุ่งกระฉูดในกรุงมะนิลา
https://www.facebook.com/dr.sopon4/videos/383248179245203/

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 450 คน
2019 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved