ย่ำย่านปาไซกับชีวิตชาวบ้านในกรุงมะนิลา
  AREA แถลง ฉบับที่ 461/2562: วันอังคารที่ 10 กันยายน 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ปาไซเป็นเขตต่อกับใจกลางเมืองของกรุงมะนิลา มีผู้มาใช้บริการต่อรถเป็นอันมาก  มาดูชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะคนเดินทางเข้าเมืองมาทำงาน (Commuter)

            ในระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2562 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้รับเชิญให้ไปบรรยายในงาน Real Estate Expo Manila ดร.โสภณ ได้ไปเยือนย่านปาไซ (Pasay) ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อรถไฟฟ้า 2 สายและสถานีขนส่ง (คล้ายสถานีเอกมัย) ของประเทศไทย

 

ย่ำย่านปาไซกับชีวิตชาวบ้านในกรุงมะนิลา
https://www.facebook.com/dr.sopon4/videos/689867554843406/

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 482 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved