ดร.โสภณ ร่วมประชุมสมาคมผู้ประเมินค่าอาเซียน
  AREA แถลง ฉบับที่ 531/2562: วันจันทร์ที่ 21 ตุลาคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ในระหว่างวันที่ 20-22 ตุลาคม 2562 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในนามประธานก่อตั้งมูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.thaiappraisal.org) ได้เดินทางไปประชุม และสัมมนาประจำปีของสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินอาเซียน (22nd Asean Valuers Association Congress) ณ เมืองพัทยา

            อนึ่ง ดร.โสภณเคยเป็นกรรมการสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินอาเซียน และเข้าร่วมงานประชุม 22nd Asean Valuers Association Congress แทบทุกปี โดยได้นำเสนอบทความวิชาการมาอย่างต่อเนื่อง

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 636 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved