รับบริจาคช่วยคนเร่ร่อนในงาน AVA ได้ 12,000 บาท
  AREA แถลง ฉบับที่ 539/2562: วันอังคารที่ 22 ตุลาคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            การเสียสละเป็นการทำดีอย่างหนึ่ง มาดูอีกกรณีศึกษาหนึ่งของการทำดีในสไตล์ของ ดร.โสภณ พรโชคชัย ที่ทำดีโดยออกแรง ไม่อาย

            ในระหว่างที่ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) เข้าร่วมประชุม ASEAN Valuers Association ณ เมืองพัทยานั้น ได้ขอรับบริจาคเงินจากผู้เข้าร่วมงานประชุมเพื่อเป็นกองทุนช่วยเหลือคนเร่ร่อนในฐานะที่ ดร.โสภณ เป็นประธานมูลนิธิอิสรชนที่ช่วยเหลือคนเร่ร่อน

            ในการนี้ ดร.โสภณ ได้นำหนังสือชื่อ International Real Estate Surveys มูลค่า 4 เหรียญสหรัฐ (ประมาณ 120 บาท) ของตนเองไปอภินันทนาการแก่ผู้ที่เมตตาบริจาคด้วย  ปรากฏว่าได้เงินบริจาคถึง 12,000 บาท รวมจำนวนหนังสือที่แจกให้ผู้บริจาคไปทั้งหมด 150 เล่ม ตกเล่มละ 80 บาท จากราคาขาย 120 บาท แสดงให้เห็นว่าผู้บริจาคเกือบทั้งหมดพยายามบริจาคให้มากพอสมควร นับเป็นกุศลจิตเป็นอย่างยิ่ง

            ดร.โสภณยังแจกหนังสือให้กับกรรมการและผู้หลักผู้ใหญ่ในวงการประเมินค่าทรัพย์สินไปอีกราว 50 เล่ม รวมแล้วแจกหนังสือไปทั้งหมด 200 เล่มในราคาขายเล่มละ 120 บาท รวมเป็นเงิน 24,000 บาทที่ ดร.โสภณ ยินดีสละเพื่อทำความดีในการรับบริจาคนี้

            ทั้งนี้ ดร.โสภณเดินไปตามโต๊ะต่างๆ “บอกบุญ” แก่ผู้มีจิตเมตตา และขอรับบริจาคพร้อมกับมอบหนังสือให้เป็นอภินันทนาการ ทั้งนี้ ดร.โสภณ เดินไปรับบริจาคด้วยตนเอง ไหว้ขอบคุณทุกท่านที่เมตตาเห็นการทำดีร่วมกันในครั้งนึ้  การทำดีให้กับคนเร่ร่อนนั้น มูลนิธิจัดเลี้ยงอาหารค่ำสัปดาห์ละครั้ง มีเยี่ยมคนเร่ร่อนตามท้องถนน ส่งกลับต่างจังหวัด ปฐมพยาบาล ส่งโรงพยาบาล ส่งกลับต่างจังหวัด ส่งฝึกอาชีพ ส่งสถานสงเคราะห์ ทำการศึกษาวิจัย เป็นต้น
 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 2,422 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved