ดร.โสภณขอลาบวชพระ
  AREA แถลง ฉบับที่ 634/2562: วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

          ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ขอลาบวชพระ

กระผม นายโสภณขอลาบวชพระ

          กระผม นายโสภณ พรโชคชัย ขอลาทุกท่านที่เคารพนับถือเพื่อไปบวชพระในวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562  หากมีสิ่งใดที่ล่วงเกินท่าน ขอท่านโปรดให้อภัยด้วยความเมตตาด้วย

          การบวชในครั้งนี้เป็นครั้งแรกในชีวิต (61 ปี) เพราะได้รับการร้องขอจากคุณแม่ของกระผมเอง คุณแม่ท่านก็สบายดี กระผมเองก็สบายดี ไม่ได้บวชเพื่อหวังแก้เคล็ดใดๆ กระผมเห็นท่านรบเร้าอยากเห็นกระผมในฐานะลูกชายคนโตบวช (น้องชายบวชแล้ว และมีน้องสาวอีกคนหนึ่ง) จึงตัดสินใจบวช พอดีในช่วงท้ายปี แม้มีงานประเมินค่าทรัพย์สินและงานวิจัยมาก แต่เพื่อนร่วมงานทั้งระดับผู้บริหารและระดับปฏิบัติงานก็สามารถดำเนินงานด้วยดีอยู่แล้วแม้กระผมจะไม่อยู่ก็ตาม

          สำหรับงานบวช คุณแม่ของกระผมจัดอย่างเรียบง่าย มีเพียงญาติผู้ใหญ่และเพื่อนร่วมงานบางส่วน ไม่มีงานแห่ ไม่มีมหรสพ ไม่มีงานฉลองใดๆ มีเพียงเดินรอบโบสถ์สามรอบแล้วเข้าไปขอบวช จึงขออภัยที่ไม่ได้กราบเรียนเชิญท่านเข้าร่วมพิธีแต่อย่างใด

          กระผมก็เป็นพุทธศาสนิกชน แต่ไม่เคยคิดจะบวชเพราะถือว่าเป็นหนึ่งในพุทธบริษัทสี่ แต่เมื่อได้บวช ก็จะได้หาโอกาสศึกษาธรรมะเพิ่มเติม และตั้งใจจะบวชข้ามปีไปด้วยเลย

          จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ ขอทุกท่านมีสุขสวัสดิ์

ด้วยความเคารพ

ดร.โสภณ พรโชคชัย

ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.area.co.th)

ผู้อำนวยการ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย (www.trebs.ac.th)

นายกสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากล (FIABCI-Thai: www.fiabci-thai.org)

นายกสมาคมผู้ซื้อบ้าน (www.thaihomebuyers.org)

ประธานมูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย (www.taeaf.org)

ประธานมูลนิธิอิสรชน (www.issarachon.org) (ช่วยคนเร่ร่อน)

 

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 3,172 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved