อย่ากลัวภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  AREA แถลง ฉบับที่ 16/2563: วันพฤหัสบดีที่ 09 มกราคม 2563

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ในฐานะประธานก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย ได้กล่าวเปิดงานเสวนาวิชาการครั้งที่ 212 เรื่องภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ว่าไม่ต้องกลัว เป็นภาษีที่ยิ่งให้ยิ่งได้

 

เปิดการเสวนา ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
https://www.facebook.com/dr.sopon4/videos/1031291113918129/

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 823 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved