แก่เพราะกินข้าว เฒ่าเพราะอยู่นาน
  AREA แถลง ฉบับที่ 99/2563: วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

แก่เพราะกินข้าว เฒ่าเพราะอยู่นาน
หมายถึง : แก่เฒ่าแต่ไร้ประโยชน์อันใด
กินข้าวจนแก่เฒ่า อายุมากเพราะอยู่นาน
แต่ไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรเลย

คล้ายกับคำพังเพยฝรั่งที่ว่า
Gray hair is a sign of age not of wisdom.
By: Greek proverb

            ในการทำงาน เราควรเปิดโอกาสให้คนแก่ ที่เกษียณอายุแล้วมาทำงาน เพื่อจะได้เป็นพลังสร้างสรรค์ต่อไป ไม่เป็นภาระแก่สังคม ที่ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ที่ ดร.โสภณ พรโชคชัย เป็นประธาน ก็มีเพื่อนร่วมงาน (พนักงาน) อายุเกิน 60 ปีอยู่หลายท่าน ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความรู้ความสามารถช่วยสร้างสรรค์องค์กรได้

            แต่คนแก่บางคนก็ “แก่เกินแกง” ทำไม่ได้ เพราะขาดคุณภาพ ไม่สมราคาคุย เป็นต้น อย่างนี้ถือได้ว่าเป็นคนที่ “ไม้แก่ดัดยาก” อีกอย่างหนึ่งความรู้ของคนแก่ในอดีตอาจไม่สามารถใช้ได้กับปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าวิศวกรเก่าในสิงคโปร์ไปทำงานเป็นคนขับแท็กซี่ก็มี ไม่ใช่ต้องไปทำงานวิศวกรรมเช่นที่เกษียณมา  องค์ความรู้ยุคเก่ากับยุคใหม่ย่อมแตกต่างกัน  ดังนั้นเราจะเห็นคนแก่ในสิงคโปร์ เกาหลี ไต้หวัน ญี่ปุ่น ออกมาทำงานกวาดถนน เช็ดบันไดเลื่อน ปัดกวาดสนามบิน ฯลฯ ซึ่งไม่ต้องใช้ทักษะอะไรมากนัก เป็นต้น

            แต่เราก็ควรใช้คนแก่ทำงาน เพื่อให้พวกเขาได้มีคุณค่า แทนที่จะมุ่งใช้แต่คนหนุ่มสาวจากประเทศเพื่อนบ้านเช่นที่ไทยกำลังทำอยู่


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 848 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved