AREA ร่วมฉลอง Valentine 2563
  AREA แถลง ฉบับที่ 101/2563: วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            วันวาเลนไทน์ตามคติฝรั่งเน้นความรักของคู่รัก แต่เราควรให้ความรักที่สูงส่งกว่านั้นคือความเมตตากรุณาแก่คนทั้งโลกเพื่อให้เขาได้พ้นทุกข์ทั้งจากภัยธรรมชาติ การกดขี่ข่มเหงของผู้ปกครอง และเอารัดเอาเปรียบในสังคม

            เนื่องในวันแห่งความรักหรือวันวาเลนไทน์ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ขอร่วมอวยพรแด่ทุกท่านเนื่องในวันแห่งความรักนี้ ขอให้ทุกท่านมีรักที่สร้างสรรค์ นอกจากรักตนเอง ครอบครัว ญาติมิตรแล้ว ที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดก็คือรักชาติ รักประชาชนโดยเฉพาะประชาชนคนเล็กคนน้อยที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ และพร้อมกันนี้ผมขอยกเพลงต่อไปนี้มาเพื่อสร้างบรรยากาศแห่งความรัก

เพลง อยากให้ความรักแก่คนทั้งโลก

            อยากให้ความรัก เพื่อคนทั้งโลก                อยากจะให้โชค เพื่อคนทั้งหล้า
อยากให้รอย-ยิ้มลบคราบน้ำตา                              อยากให้ชีวา แด่คนทั้งปวง
อยากให้คนทุกข์ พ้นทุกข์ลำเค็ญ                           ความเคืองเข็ญ แค้นยากลำบากใหญ่หลวง
ให้หมดทุกข์ สร้างสุขในใจทุกดวง                         อยากให้ปวง-ชนทุกข์เป็นสุขสันต์
อยากอุทิศ ชีวิตทั้งหมดนี้                                      เพื่อสร้างความดีไม่เคยหวั่น
จะเร่งสร้างทั้งคืนและทั้งวัน                                   เพื่อชีวิตอันสั้นนั้นมีราคา

เนื้อร้อง: "ดอกตะแบกสีม่วง" นิสิตวิศวะคนหนึ่ง
ทำนอง: นายแพทย์สัญญา ภัทราชัย (ผู้ก่อตั้งวงน้ำค้าง)
ร้องครั้งแรกโดยวงน้ำค้างในช่วงก่อนเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 (คีตาญชลี แกรนด์เอ็กซ์และอื่นๆ มาทีหลัง)

ฟังเพลง
วงน้ำค้าง: www.youtube.com/watch?v=6HeaiV1I96A
คีตาญชลี: www.youtube.com/watch?v=n1uAAGPkpEM
แกรนด์เอ็กซ์: www.youtube.com/watch?v=Nd5-KYsoRTo
(พร้อมคอร์ดกีตาร์): www.youtube.com/watch?v=sSeUCApDi8Y
มหิดล: www.youtube.com/watch?v=aIn8FdFL2s0 (สนุกสุด)


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 549 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved