วิจารณ์แนวคิด “ฌอน บูรณะหิรัญ” ต่อประวิตร
  AREA แถลง ฉบับที่ 373/2563: วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            เห็น “ฌอน บูรณะหิรัญ” นักสร้างกำลังใจเชียร์ “ประวิตร วงศ์สุวรรณ”  ดร.โสภณ พรโชคชัย จึงขอให้ความเห็นโดยมองต่างมุมเพื่อสังคมอุดมปัญญา ลองมาฟังดูกัน

ฌอน บูรณะหิรัญ เชียร์ประวิตรทำไม
https://www.facebook.com/dr.sopon4/videos/3555800027782030/

https://www.youtube.com/watch?v=bG8Fw77mxU4


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 707 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved