อีอีซี. . .เจ๊งสนิท
  AREA แถลง ฉบับที่ 374/2563: วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

 

            อีอีซี. . .เจ๊งสนิท ไม่ใช่เพราะโควิด-19 แต่มีแนวโน้มเจ๊งมาก่อนหน้านี้แล้วการลงทุนไม่เข้าเป้า แล้วจะเหลืออะไรมากระตุ้นเศรษฐกิจ  6 ปีแห่งความล้มเหลว?

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) แสดงความห่วงใยต่อเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor หรือ EEC) ว่าอาจไปไม่ถึงดวงดาว  คนมาลงทุนน้อย  ถ้าหากอีอีซียังแย่ แล้วสถานการณ์ทั่วประเทศยิ่งแย่ไปใหญ่อีก ประชาชนจะยากจนลงเป็นอย่างมากหรือไม่

            มีรายงานข่าวว่า “อีอีซีเผย 5 เดือนแรกโควิด-19 กระทบการเข้ามาลงทุนในอีอีซีลดลงเพียง 10%  ส่วนการลงทุนทั่วประเทศลดลง 27%” <1> โดยมีรายละเอียดว่ายอดการยื่นโครงการขอรับส่งเสริมการลงทุนในช่วง 5 เดือนแรกปีนี้ (ม.ค.-พ.ค.) ว่า ภาพรวมทั่วประเทศลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่ผ่านมาคิดเป็นร้อยละ 27 ส่วนตัวเลขการยื่นโครงการขอรับส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่อีอีซี ลดลงร้อยละ 10

            อันที่จริงอีอีซีมีแนวโน้ม “เจ๊ง” ก่อนหน้านี้แล้ว โดยข้อมูล ณ มกราคม-กันยายน 2562) ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (ฺBOI) ของไทยเราเอง ก็ระบุว่าการลงทุนต่างๆ น้อยมากกว่าที่คาดคิดและวางแผนกันไว้  โดยภาวะการส่งเสริมการลงทุนในเดือนมกราคม-กันยายน 2562 มีการขอรับการส่งเสริมการลงทุนมีมูลค่าเงินลงทุน 314,130 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 11% การอนุมัติให้การส่งเสริม มีมูลค่าเงินลงทุน 274,340 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 41% ส่วนการออกบัตรส่งเสริม มีมูลค่าเงินลงทุน 271,730 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 36% <2>

            BOI รายงานว่า การขอรับการส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่อีอีซีมีจำนวน 360 โครงการ เงินลงทุน 167,930 ล้านบาท อยู่ในจังหวัดชลบุรี จำนวน 163 โครงการ เงินลงทุน 92,110 ล้านบาท อยู่ในจังหวัดระยอง จำนวน 157 โครงการ เงินลงทุน 57,930 ล้านบาท และอยู่ในจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 40 โครงการ เงินลงทุน 17,890 ล้านบาท แต่เมื่อเทียบกับปี 2561 ในห้วงเวลาเดียวกันกลับปรากฏว่า มูลค่าการลงทุนในอีอีซีลดลงถึง 23% นี่แสดงว่า “มนต์เสน่ห์” ของอีอีซีไม่ได้มีอยู่จริงเท่าที่ควร การลงทุนจึงถดถอยลงเป็นอย่างมาก อาการของอีอีซีจึงน่าเป็นห่วง

            การลงทุนจริงจาก UNCTAD พบว่า ณ ปี 2561 ที่มีเงินลงทุนจากต่างประเทศเข้าในประเทศ (Foreign Direct Investment) จำนวน 154.7 พันล้านเหรียญสหรัฐนั้น ปรากฏว่า 50% ไปที่สิงคโปร์ 14% ไปที่อินโดนีเซีย 10% ไปเวียดนาม ส่วนไทยมีส่วนแบ่งเพียง 9% เท่านั้น <3>  ตัวเลขลงทุนจริง ก็ชี้ชัดแล้วว่าข่าวที่ว่าไทยน่าเริ่มต้นทำธุรกิจที่สุดในโลกเป็นข่าวลวงโลก หลอกให้คนไทยดีใจเฉยๆ  แต่เราก็ต้องพยายามพัฒนาเศรษฐกิจของเราให้ดี

            แล้วอย่างนี้ในอนาคต อีอีซี จะรอดหรือ

 

ที่มา: https://www.mcot.net/viewtna/5ef062b8e3f8e40af14526e9

 

อ้างอิง
<1> โควิดกระทบลงทุนอีอีซีลด 10% ทั่วประเทศลด 27% https://www.mcot.net/viewtna/5ef062b8e3f8e40af14526e9
<2> อีอีซี “เจ๊ง” แน่นอน!?! AREA แถลง ฉบับที่ 144/2563: วันพฤหัสบดีที่ 05 มีนาคม 2563. https://bit.ly/32OptCG
<3> UNCTAD. ASEAN Investment Report 2019. https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/unctad_asean_air2019d1.pdf

 

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 2,205 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved