อสังหาริมทรัพย์ประเภทสุสานในนครนิวยอร์ก
  AREA แถลง ฉบับที่ 438/2563: วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ที่นิวยอร์กมีสุสานประเภทเก็บศพใส่โลงศพทั้งร่างแล้วเก็บไว้ในอาคาร โดยไม่เผาให้เหลือแต่เถ้ากระดูกก่อน  มาดูอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ประเภทนี้กัน

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ซึ่งเคยไปดูงานอสังหาริมทรัพย์ประเภทสุสานที่ประเทศมาเลเซียมาแล้ว พบว่าอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ประเภทนี้ค่อนข้างคึกคักและ “กินยาว” สามารถที่จะสร้างรายได้ได้อย่างงามแก่ผู้ทำธุรกิจนี้เป็นอย่างมาก และยังมีแนวโน้มที่จะขยายตัวออกไปอีกมากแม้ในโลกยุคใหม่อาจไม่ค่อยมีคนสนใจมากนักก็ตาม

            เมื่อเร็วๆ นี้หญิงชราชาวไทยท่านหนึ่งที่อพยพไปอยู่นิวยอร์กมานานได้เสียชีวิตลง ท่านมีเชื้อจีนจึงสั่งเสียลูกหลานไม่ให้เผา ท่านกลัวร้อน! ให้ฝังร่างเท่านั้น แต่ที่ดินฝังคงมีจำกัด ไม่เหมือนในประเทศไทย  ลูกหลานจึงนำร่างท่านไปเก็บไว้ที่คอนโดฯ สุสานประเภทเก็บใส่โลงศพทั้งร่างโดยไม่เผาให้เหลือแต่เถ้ากระดูกก่อน  คอนโดประเภทนี้สามารถใส่ร่างพร้อมโลงศพได้หลายศพเพราะวางเป็นแนวตั้งนั่นเอง

            ปกติการจัดการกับศพอาจทำได้หลายอย่าง เช่น

            1. ฝังดินโดยมีโลงศพและอาจตกแต่งสุสานให้สวยงามใหญ่โตตามฐานะ

            2. เผาเหลือแต่เถ้ากระดูกแล้วเก็บใส่โกฏิไว้ในบ้านหรืออาจเก็บไว้ตามกำพงวัด ส่วนที่เหลือก็นำไปโปรยตามป่าเขาหรือแม่น้ำลำคลอง เป็นต้น

            3. เผาแล้วเก็บใส่ “คอนโด” แบบเป็นช่องเป็นกล่องๆ แบบที่สุสานเนอร์วานา ชลบุรี ได้ทำไว้


คอนโดฯ เก็บกระดูกผู้วายชนม์
ที่มา: https://www.nirvana-memorial.co.th/

            4. เก็บไว้ทั้งร่างใส่โลงศพและเก็บในช่องแบบคล้ายคอนโดฯ หรืออาคารชุด แต่ละช่องก็เสมือนเป็นห้องชุด ซึ่งเป็นที่นิยม เช่น ในนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา

            คลิปต่อไปนี้แสดงตัวอย่างของคอนโดสุสานแบบฝังทั้งร่างทั้งโลง ซึ่งมีกระบวนการในการเก็บศพไว้อย่างดีโดยไม่มีกลิ่นหรือของเหลวรั่วซึมออกมา


            ทั้งนี้ราคาของ “ห้องชุด” ที่แพงที่สุดจะเป็นในระดับสายตา แต่ถ้าอยู่สูงมากๆ หรือต่ำมากๆ ราคาจะลดหลั่นลงมาตามลำดับ  ค่าใช้จ่ายในการนี้ก็แตกต่างกัน อาจสูงเป็นล้านบาทเลยทีเดียว เช่น


ที่มา: https://flatrock.org.nz/topics/older_and_under/mausoleums_go_upscale.htm

            เรื่องนี้เป็นเรื่องนานาจิตตัง บางคนอาจเลือกแบบนี้ เพราะไม่อยากถูกเผา แต่บางคนก็อาจไม่อยากอยู่ในที่แคบ!


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 3,906 คน
2021 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved