ขอเชิญฟังบรรยายเรื่องพุทธศาสนาโดย ดร.โสภณ พรโชคชัย
  AREA แถลง ฉบับที่ 439/2563: วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ในวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้รับเชิญให้ไปบรรยายในงานเสวนาวิชาการ “พระพุทธศาสนากับความมั่นคงของชาติ ครั้งที่ 2 ณ พุทธวิชชาลัย มหาวิทยาลยราชภัฏพระนคร เขตบางเขต กรุงเทพมหานคร งานนี้จัดขึ้นในระหว่างเวลา 08:00 - 17:00 น.

            ดร.โสภณ บรรยายพิเศษในเวลา  09:30 - 10:30 น. เรื่อง “พระพุทธศาสนาดีที่ 1 ในโลก” ท่านใดสนใจสามารถเข้าร่วมฟังได้ โดยติดต่อพระครูปลัดธีรธนัชณฤทธา โทร. 062 595 6945  สำหรับท่านที่ควรข้อคิดเห็นที่อยากเสนอให้ ดร.โสภณ พูดเพื่อประโยชน์ต่อพุทธศาสนา สามารถเสนอความคิดเห็นได้ที่ sopon@thaiappraisal.org เพื่อที่ ดร.โสภณ จะได้นำเรื่องราวดีๆ ไปแบ่งบันกับผู้เข้าร่วมสัมมนา ซึ่งคาดว่าจะมีจำนวนประมาณ 500 ท่าน

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 755 คน
2021 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved