ประชุมเพื่อนร่วมงานรายปักษ์ของ AREA
  AREA แถลง ฉบับที่ 558/2563: วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ณ ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) เรามีการจัดประชุมรายปักษ์ (ทุกวันอังคารสัปดาห์เว้นสัปดาห์) นี้มีขึ้นเพื่อการแจ้งข่าวสาร การสื่อสารระหว่างเพื่อนร่วมงาน การทดสอบความรู้ (ให้ไปอ่านมาสอบ) เพื่อพัฒนางานให้ดีขึ้น ให้ลูกค้าเชื่อถือ วางใจ จะได้มีงานทำตลอดไป  ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ฯ กล่าวว่า อาจดูคล้าย "เสียเวลาทำมาหากิน" แต่เราปฏิบัติสืบเนื่องกันมาตั้งแต่ช่วงแรกเริ่มของบริษัท ซึ่งก่อตั้งในปี 2534 เพราะจะได้ศึกษาเรียนรู้ แลกเปลี่ยนข่าวสาร รวมทั้งมีการทดสอบความรู้เพื่อเก็บคะแนนพิจารณาขึ้นเงินเดือน ซึ่งมีการขึ้นเงินเดือนปีละ 2 ครั้งอีกด้วย

            ในวันประชุม เราจะเริ่มต้นด้วยการท่อง (และพยายามปฏิบัติตาม) นโยบายคุณภาพ "AREA ยึดมั่นคุณภาพมาตรฐานสากล ด้วยจรรยาบรรณที่ซื่อสัตย์และเป็นกลาง เพื่อความมั่นใจของผู้ใช้บริการ และพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง" และเพลงชาติ เพลงสรรเสริญพระบารมีเพื่อเป็นสิริมงคลก่อนการเริ่มทำงาน การประชุมรายปักษ์ นี้มีขึ้นเพื่อการแจ้งข่าวสาร การสื่อสารระหว่างเพื่อนร่วมงาน การทดสอบความรู้ (ให้ไปอ่านมาสอบ) เพื่อพัฒนางานให้ดีขึ้น ให้ลูกค้าเชื่อถือ วางใจ จะได้มีงานทำตลอดไป

วัฒนธรรมประชุมรายปักษ์ของ AREA


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,148 คน
2021 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved