สะพานไทย เรื่องฝันมั่ว
  AREA แถลง ฉบับที่ 615/2563: วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ตามที่มีข่าวว่ารัฐบาลจะสร้าง “สะพานไทย” นั้น ดร.โสภณ ฟันธงว่านี่คือการฝันเฟื่องและไม่มีความเป็นไปได้เลย อย่าไปเชื่อเด็ดขาด

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) กล่าวว่าสะพานแห่งนี้ไม่มีความเป็นไปได้ด้วยเหตุผลชัดๆ 4 ประการคือ

  1. การสร้างสะพานระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตรห่างจากอ่าวไทยตรงจังหวัดสมุทรปราการประมาณ 80 กิโลเมตรนั้น ไม่มีใครสร้างห่างฝั่งขนาดนี้ ซึ่งมีคลื่นลมแรงมาก ทำให้ไม่สามารถที่จะใช้งานได้เป็นระยะๆ
  2. งบประมาณที่ใช้สร้างสูงมากถึง 9 แสนล้านบาท คงไม่คุ้มค่าที่จะสร้างอย่างแน่นอน โดยเฉพาะหากพิจารณาจากการขนถ่ายสินค้าจากภาคใต้มาที่แหลมฉะบัง ก็ยังสามารถขนถ่ายสินค้าทางเรือและอื่นๆ ได้อยู่แล้ว
  3. มีความซ้ำซ้อนกับโครงการอื่นๆ เช่น รถไฟรางคู่ รถไฟความเร็วสูงที่จะช่วยการขนถ่ายสินค้าอยู่แล้ว และรถไฟความเร็วสูงจากจีนและเมียนมาในอนาคต อาจเป็นทางเลือกเพิ่มเติม ทำให้ความจำเป็นในการขนถ่ายสินค้าน้อยลง
  4. เอางบประมาณไปขุดคลองไทยน่าจะคุ้มค่ากว่ามาก เพราะยังทำให้เกิดเมืองใหม่ เขตอุตสาหกรรม ฯลฯ อย่างไรก็ตามก็ยังต้องศึกษาความคุ้มค่าของคลองไทยให้ชัดเจนเพิ่มเติม

            เรื่องสะพานไทยจึงเป็นเรื่องฝันมั่ว และแค่โยนหินถามทางไปเรื่อย เป็นการจุดประกายโครงการใหม่ๆ แบบฝันเฟื่องและเพื่อเบี่ยงประเด็นทางการเมืองที่กำลังร้อนแรงมากกว่าจะคิดทำจริง

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 7,243 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved