จะสร้างสะพานข้ามอ่าวไทย สร้างสะพานแหลมผักเบี้ยดีกว่า
  AREA แถลง ฉบับที่ 618/2563: วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            เมื่อเร็วๆ นี้มีดำริจะสร้างสะพานข้ามอ่าวไทย  แต่โครงการนี้คงเป็นแค่ฝันเฟื่อง ถ้าคิดจะสร้างโครงการขนาดใหญ่แบบนี้ ควรสร้างสะพานแหลมผักเบี้ยดีกว่า

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) กล่าวการก่อสร้างสะพานข้ามอ่าวไทยที่เป็นข่าวในขณะนี้คงขาดความเป็นไปได้ (https://bit.ly/2GRG9CR) เพราะการสร้างสะพานระยะทางประมาณ 80 กิโลเมตรห่างจากอ่าวไทยตรงจังหวัดสมุทรปราการประมาณ 80 กิโลเมตรนั้น ไม่มีใครสร้างห่างฝั่งขนาดนี้ ซึ่งมีคลื่นลมแรงมาก ทำให้ไม่สามารถที่จะใช้งานได้เป็นระยะๆ  งบประมาณที่ใช้สร้างสูงมากถึง 9 แสนล้านบาท คงไม่คุ้มค่า มีความซ้ำซ้อนกับโครงการอื่นๆ เช่น รถไฟรางคู่ รถไฟความเร็วสูง และเอางบประมาณไปขุดคลองไทยน่าจะคุ้มค่ากว่ามาก เพราะยังทำให้เกิดเมืองใหม่ เขตอุตสาหกรรม ฯลฯ

            อย่างไรก็ตามในอดีตที่ผ่านมา ดร.ทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ก็เคยมีโครงการที่น่าสนใจหลายประการ เช่น สะพานแหลมผักเบี้ย ซึ่งหากสร้างจริงจะประหยัดระยะเวลาในการเดินทางสู่ภาคใต้ได้เป็นอย่างมาก และไม่ต้องใช้รถไฟไปอ้อมถึงนครปฐมอีกต่างหาก  เรามาดูโครงการแหลมผักเบี้ยดังกล่าว ซึ่งปรากฏว่าถูกพับแผนไป ทำให้ชาวใต้เสียผลประโยชน์ไปอย่างมากผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 4,053 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved