อาลัย อ.ชนินทร์ บัวทอง
  AREA แถลง ฉบับที่ 690/2563: วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            เสียใจเป็นอย่างยิ่งที่ อ.ชนินทร์ บัวทอง เพื่อนร่วมงานของเราเสียชีวิตลงในวัน 87 ปี ท่านทำงานกับเราตั้งแต่อายุ 67-84 ปี

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของ อ.ชนินทร์ บัวทอง อดีตเพื่อนร่วมงานของศูนย์ข้อมูลฯ ของเราที่เสียชีวิตอย่างสงบในวันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2563 สิริรวมอายุได้ 87 ปี นับเป็นความสูญเสียสำคัญของครอบครัว AREA ของเรา

            อ.ชนินทร์ ท่านเคยเป็นอดีตข้าราชการกรมที่ดินในตำแหน่งช่างรังวัด และย้ายมาอยู่ประจำธนาคารออมสินในฝ่ายประเมินค่าทรัพย์สินจนเกษียณอายุ และยังเป็นที่ปรึกษาของธนาคารและทำงานภาคเอกชนอีก 5 ปี ก่อนจะมาทำงานกับศูนย์ข้อมูลฯ ของเรา ท่านร่วมงานมาแล้วถึง 17 ปี จนเมื่อต้นปี 2558 นี้ ท่านได้รับรางวัลจี้ทองคำหนัก 2 บาท จากศูนย์ข้อมูลฯ ในฐานะที่ทำงานครบ 15 ปีขึ้นไป

            นโยบายของ ดร.โสภณ ที่ศูนย์ข้อมูลฯ แห่งนี้ก็คือ ไม่จำกัดอายุของเพื่อนร่วมงาน ตราบเท่าที่ยังสามารถทำงานได้พอสมควร ก็ยังให้ทำงานต่อไปได้  อย่างกรณี อ.ชนินทร์ ก่อนเกษียณในวัน 84 ปีท่านยังออกไปสำรวจหมุดหลักเขตที่ดิน สอบทานตำแหน่งที่ดิน ติดต่อราชการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ตรวจสอบกรณีว่าที่ดินอยู่ในเขตป่าสงวนหรือไม่ เป็นต้น ท่านยังทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง

            การนับถือกันภายในองค์กรของศูนย์ฯ ก็คือการนับถือกันตามวัยวุฒิ แม้แต่แม่บ้านที่มีอายุครบ 50 ปี ก็จะได้รับเชิญให้นั่งให้ผู้มีอาวุโสน้อยรดน้ำดำหัวเพื่อขอพรเช่นกัน  ยิ่งในกรณี อ.ชนินทร์ ท่านมีตำแหน่งล่าสุดเป็นผู้เชี่ยวชาญ (ที่ปรึกษา) ของศูนย์ฯ ยิ่งเป็นที่เคารพของเพื่อนร่วมงานรุ่นน้อง รุ่นลูก รุ่นหลานภายในองค์กร  สำหรับ ดร.โสภณ เรียกขานท่านว่าอาจารย์ลุง เพราะอายุรุ่นพี่คุณพ่อ ดร.โสภณ 2 ปี แต่สำหรับเพื่อนร่วมงานอื่น มักเรียกขานท่านว่า “อาจารย์ปู”

            ขอไว้อาลัย อ.ชนินทร์ บัวทอง ขอท่านสู่สุคติ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 1,324 คน
2020 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved