กูเกิ้ลพาหลง เสี่ยงชีวิต จากสนามบินหาดใหญ่เดินเข้าเมือง
  AREA แถลง ฉบับที่ 704/2563: วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563

ผู้แถลง: ดร.โสภณ พรโชคชัย
ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย
บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส
sopon@area.co.th

            ในบ่ายวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) ได้ทดลองเดินจากสนามบินหาดใหญ่ถึงตัวเมืองหาดใหญ่ ณ โรงแรมบุรีศรีภู เป็นระยะทาง 14 กิโลเมตร เป็นเวลา 3 ชั่วโมง

            ส่วนประเด็นที่ขอนำเสนอในที่นี้ก็คือเส้นทางเดินที่ google แนะนำ ซึ่งใช้เวลา 2:47 ชั่วโมง น้อยกว่าเส้นทางเลือก 2:54 ชั่วโมง ดร.โสภณจึงเลือกทางที่ใช้เวลาสั้นกว่า แต่ปรากฏว่าเส้นทางหายไปบางส่วน รกชัฏ และทางขาด แต่สุดท้ายก็เดินได้สำเร็จ อย่างไรก็ตามก็ไม่ควรเลียนแบบเพราะอาจเกิดอันตรายได้

 

 


ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

อ่าน 528 คน
2021 Copyright © by area.co.th All Rights Reserved